Byl vyhlášen mezinárodní tendr na výstavbu nové přenosové soustavy v Chile

Oficiálně byl zahájen mezinárodní tendr na vybudování nového elektrického vedení na stejnosměrný proud o délce 1500 km v rámci projektu Kimal-Lo Aguirre. Tendr má za úkol najít dodavatele, kteří umožní propojit severní a centrální chilský elektrický systém pomoci vedení na stejnosměrný proud, uvedení do provozu je pak plánováno v roce 2028.

elektrické vedení.jpgVýběrové řízení proběhne v 11 etapách, jak představil oficiálně ve svém projevu v pondělí 26. 10. 2020 vedoucí projektu Jaime Peralta ze sdružení Coordinador Eléctrico. Velký zájem o projekt dokazuje také fakt, že v době otevření registru výběrového řízení, projevilo zájem více než 60 firem. Peralta naznačil, že již teď je známá preference užití technologie LCC (Line Commutated Converter), a to z důvodu nižších nákladů na tuto technologii. Linka dosáhne maximální kapacity přibližně v roce 2035 nebo ještě dříve, v závislosti na scénářích dekarbonizace. Probíhají jednání s několika světovými firmami, které se na projetu podílejí, aby byly dostupné veškeré potřebné informace v rámci tendru a celý projekt byl transparentní. Projekt Kimal-Lo Aguirre by se tak měl stát prvním projektem svého druhu v oblasti přenosu stejnosměrného elektrického proudu v Chile.
Pro případné zájemce o účast v tomto výběrovém řízení je možnost kontaktovat naši kancelář CzechTrade v Santiagu de Chile pro bližší informace.

zdroj: Diario Financiero
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Chile

Pravidelné novinky e-mailem