Čeho jsou Jihoafričané ochotni se ve finanční tísni vzdát?

Pojišťovací společnost Santam zveřejnila výsledky průzkumu v trendech pojištění, který ukazuje, že Jihoafričané omezili množství luxusu, které vlastní. Studie probíhala mezi roky 2020 a 2021 s respondenty z různých odvětví po celé zemi. Kromě pojišťovacích trendů se studie zaměřila i na dopad pandemie.

Konečná zpráva ukazuje, že 81 % dotazovaných negativně pocítilo důsledky pandemie, přičemž 60 % z nich uvádí přímou finanční ztrátu (snížení platu nebo nezaměstnanost). Data dále ukázala, že Jihoafričané mají jasné priority a 59 % respondentů uvedlo, že omezilo návštěvy restaurací a dovážek jídla domů, aby omezilo výdaje.

Ilustrační fotografie

Nejvíce lidé šetřili na pohonných hmotách, cestování, oblečení, obuvi a doplňcích (45 %). Dále snížili výdaje na koníčky a sport (33 %). Ušetřit se snažili během nákupu potravin (28 %), zrušili televizní předplatné (23 %), výlety (19 %), mobilní smlouvy (15 %), snížili si splátky dluhu (10 %) nebo hledali školy s levnějším školným (10 %).

Podle nejnovějších průzkumů nejsou Jihoafričané se středními příjmy optimističtí ani do budoucna. Zejména proto, že v této třídě dochází nejčastěji ke ztrátě zaměstnání. Navíc zvyšující se cena za pohonné hmoty má také negativní dopad na finance v domácnosti, zejména protože spíše bohatší lidé nadále zůstávají pracovat z domova.

Domácnosti ovšem neomezovaly pouze výdaje ve zmíněných kategoriích, ale nově nastalé situaci se přizpůsobily i jinak, např. změnou značky nebo snížením úrovně životního stylu. Lidé tak nejčastěji vyhledávali levnější supermarkety, výhodné zábavní balíčky nebo propustili uklízečku, zahradníka a domácí práce si obstarávají sami.

Zdroj: businesstech.co.za
Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Jihoafrická republika.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Jihoafrická republika