Centrální banka požaduje kapitálovou přiměřenost ázerbájdžánských bank ke krytí ztrát

Podle Ázerbájdžánské centrální banky (CBA) si platební bilance v Ázerbájdžánu udržovala rovnováhu, a to i přes výrazné zhoršení mezinárodní situace .

schodek běžného účtu za tři čtvrtletí minulého roku 2020 činil pouhých 0,7 procenta HDP. Saldo zahraničního obchodu, které je hlavní složkou platební bilance, bylo i přes pokles v kladném teritoriu. Centrální banka zdůraznila, že strategické devizové rezervy Ázerbájdžánu v průběhu roku 2020 zůstaly téměř stabilní a přesáhly objem hrubého domácího produktu (HDP) a dosáhly 50 miliard USD.

S odkazem na situaci v ázerbájdžánských bankách CBA poznamenala, že kapitálová přiměřenost, která výrazně překračuje regulatorní požadavky bankovního sektoru, je dostatečná k pokrytí ztrát z úpadků věřitelů. Do prosince 2020 tedy místní banky zvýšily svůj základní kapitál na celkem 116,7 milionu manatů. Likvidní aktiva bankovního sektoru v současné době činí devět miliard manatů a naléhavý poměr likvidity v bankovním systému je 59 procent, což je téměř dvojnásobek oproti standardu 30 procent.

„Pokles ekonomické aktivity a příjmů podniků a domácností, pozorovaný na pozadí zavedených karanténních opatření a omezení v některých oblastech hospodářské činnosti, nezůstal bez následků pro finanční sektor. S přihlédnutím k tomuto a při zohlednění pokračujících opatření na podporu podniků zasažených pandemií, bylo považováno za účelné prodloužit dobu platnosti výhod spojených s půjčkami a v roce 2021,“ shrnula centrální banka ve své zprávě. Šéf CBA Elman Rustamov dříve řekl, že navzdory událostem spojeným s pandemií a nedávným konfliktem, končí finanční sektor v roce 2020 dobrými ukazateli.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Ázerbájdžán.
• Oblasti podnikání: Ostatní
• Teritorium: Ázerbájdžán