Ceny nemovitostí ve Spojeném království vykazují nejvyšší růst od roku 2004

Za poslední měsíc se hodnota britských domů zvýšila o necelé 3000 GBP, a to především kvůli národnímu lockdownu.

Průměrná cena majetku je nyní 253 243 GBP, což je o 15 000 liber více, než na začátku června tohoto roku. Růst cen byl částečně podpořen také dočasnou modifikací systému půjček, která pomohla obyvatelům si vzít půjčku bez skládání většího depozitu, a zároveň migrací obyvatel z velkých měst do venkovských oblastí.

Listopad přinesl 1,2% růst cen nemovitostí, cena průměrné nemovitosti se zvyšovala o zhruba 100 GBP denně. Roční nárůst se tedy zvýšil na 7,6 %, což je nejvyšší vykázaná hodnota od června roku 2016.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Velká Británie. 
Zdroj: Guardian
• Oblasti podnikání: Správa majetku, nemovitosti
• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí