Ceny vstupů a omezování produkce zdražují v Brazílii hnojiva

S probíhající sklizní, v některých regionech druhou, v jiných dokonce třetí, přichází bilancování nákladů a výnosů a hodnocení produkce za tento rok.

Zemědělci v mnoha případech reportují, v průměru, téměř dvojnásobný růst cen hnojiv na brazilském trhu. Zatímco cena chloridu draselného vzrostla za prvních sedm měsíců tohoto roku o 152,6 %, cena močoviny vzrostla jen o 70 %. Toto nastalo převážně proto, že většina hnojiv a pesticidů je vyráběna v zahraničí a oslabující brazilský reál tlačil cenu těchto produktů nahoru.

Ilustrační fotografie

Slabá měna však nebyla jediným faktorem. Rostoucí cena ropy a z ní produkované nafty, která slouží jako pohon jak zemědělských strojů, tak kamiónů sloužícím k distribuci a v neposlední řadě i lodí v námořní dopravě, také přispěly. Nedostatek kontejnerů přidal svoji trošku a změna energetických preferencí v Číně, kdy některá hnojiva jsou na produkci energeticky velmi náročná, omezila jejich výrobu a přispěla k omezení nabídky a tedy růstu ceny na světových trzích.

Další růst cen základních potravin
Výše zmíněné aspekty mají vliv na opětovný růst ceny základních potravin. Vyšší cena pohonných hmot a energie a také nedostatek srážek a vody v řekách pak tlačily náklady zemědělců také nahoru. Kombinace dříve zmíněných faktorů nutí zemědělce zvyšovat prodejní cenu produktů. Tento fakt může v následujících měsících přispět k dalšímu růstu inflace.

Jak dopadá na brazilskou ekonomiku vláda prezidenta Bolsonara?

Někteří zemědělci přemýšlejí o určitých omezeních pro následující období, neboť nemají dostatek hnojiv a pesticidů pro udržení stávající produkce. Popřípadě se poohlížejí po nových dodavatelích v jiných zemích světa, což by mohla být velká příležitost pro české výrobce hnojiv, pesticidů a dalších produktů pro pěstitele. 

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie.
Zdroj: g1.globo.com

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí