Ekonomika Černé Hory ovlivněna koronavirem, probíhají nezbytné reformy

Očekává se, že černohorská ekonomika, která je silně závislá na odvětví cestovního ruchu, se v roce 2020 zhorší v důsledku negativních dopadů epidemie koronaviru.

V rámci každoročního hospodářského a finančního dialogu s EU se setkali ministři financí Evropské unie, zástupci Evropské komise a Evropské centrální banky s kolegy ze západního Balkánu a Turecka. Ministři se dohodli na společných závěrech, které nastíní klíčové hospodářské výzvy pro západní Balkán a Turecko, jakož i pokyny pro nejvyšší prioritní sociálně-ekonomické reformy v regionu od vypuknutí pandemie koronavirů.
Očekává se, že černohorská ekonomika, která je silně závislá na odvětví cestovního ruchu, se v roce 2020 zhorší v důsledku negativních dopadů epidemie koronaviru. Setkání dospělo k závěru, že strukturální slabiny černohorské ekonomiky byly prohloubeny vypuknutím pandemie covid-19, což zdůraznilo silnou potřebu strukturálních reforem.
Účastníci zasedání vyzvali Černou Horu, aby zmírnila dopad krize na růst a zaměstnanost pomocí fiskální politiky. Přestože je dovoleno zvyšovat výdaje na zdravotnictví během krize, mělo by se pracovat na posílení střednědobé udržitelnosti veřejných financí omezením celkových výdajů na mzdy, včetně přijetí konkrétních kroků při provádění plánu optimalizace veřejné správy. Vláda je také vyzvána, aby vytvořila fungující centralizovaný mzdový systém ve veřejném sektoru.

Zdroj: Portal Analitika
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Podgorici.

Pravidelné novinky e-mailem