Černá Hora: Nemělo by být vyloučeno ujednání s MMF

Ekonomický analytik Vasilije Kostič nezpochybňuje, že černohorská ekonomika může podle MMF a Světové banky upadnout do recese, ale je vždy skepticky vůči modelovým odhadům ekonomického růstu a poklesu v budoucnosti.

Ekonomický analytik Vasilije Kostič uvedl, že černohorská vláda krizi dobře zvládla a že se stará o spravedlivost přijatých opatření. Jak dál uvedl, opatření jsou řádně pojata a cílená na likviditu a udržení pracovních míst, což je zásadní, a je také neobvykle důležité, aby mikropodniky, malé a střední podniky byly v čele klíčových generátorů příjmů v Černé Hoře.
Pokud jde o možné dohody s MMF a jakoukoli jinou globální finanční institucí, Kostič věří, že a priori bychom neměli nic vyloučit, protože světová praxe nezná podobnou situaci. Vláda dle jeho názoru pracuje ve velmi úzkém rozpětí a má k dispozici jen málo nástrojů, v zásadě pouze fiskální opatření.
Kostič si myslí, že s druhým souborem opatření mají trochu zpoždění kvůli zajištění širšího konsenzu, ale zajištění shody má velký význam pro homogenizaci společnosti. Pokud jde o třetí balík opatření, doufá, že takový balík bude spíše stimulovat než zachovávat současný stav. Banky musí být nyní partnerem při udržování ekonomiky. Investiční fond pro rozvoj IRF a jeho úvěrové linky, dodává, budou hrát klíčovou roli v podnikání.

Zdroj: Portal Analitika
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Podgorici.

Pravidelné novinky e-mailem