Černá Hora přijala k realizaci infrastrukturní projekty za více než šest miliard eur

Projekty jsou z oblastí energetiky, dopravy, ochrany životního prostředí, komunální infrastruktury, zdravotnictví, školství, kultury, sportu, digitální infrastruktury. Financované budou z státního rozpočtu, státních podniků, evropských projektů, úvěrů, popř. prostřednictvím partnerství soukromého a veřejného sektoru. Celková hodnota dosahuje 6,3 miliardy eur.

Projekty jsou klasifikovány podle strategické relevance, tj. bodů od 35 do 100, kde je relevantnější ten, který má více bodů, a má tak výhodu při realizaci. Druhé dělení vychází z vyspělosti projektu tak, že ve skupině 1 s podskupinami 1a a 1b jsou projekty, u kterých je veškerá potřebná dokumentace dokončena nebo téměř dokončena, zatímco ve skupině 2 s podskupinami 2a, 2b a 2c existují projekty v různých fázích přípravy technické dokumentace. 

Ilustrační fotografie

V oblasti energetiky se jedná o 13 projektů s několika dílčími projekty v celkové hodnotě 1,061 miliardy eur. Nejcennějším projektem je výstavba vodní elektrárny Komárnica, jejíž stavební náklady se odhadují na 271 milionů EUR. Na seznamu je i výstavba jadransko-jónského plynovodu, tedy úseku přes Černou Horu, jehož hodnota se odhaduje na 210 milionů EUR.

V plánu je také rekonstrukce Tepelné elektrárny Pljevlja, která se odhaduje na 61 milionů EUR a na kterou byla dokončena dokumentace a dokončena výběrová řízení. V plánu je také výstavba větrného parku Gvozd za 61 milionů eur, pro který je příprava dokumentace ve finální fázi, a také plovoucí solární elektrárny na jezeře Slano v hodnotě 50,4 milionu EUR, jejíž plánování je v počáteční fázi 2c. 

Pro oblast dopravy je plánováno 14 projektů s několika dílčími projekty v celkové hodnotě 3,7 miliardy EUR. Na několik projektů zlepšení zásobování vodou je plánováno 123,6 milionů EUR. Seznam zahrnuje všechny čtyři zbývající úseky dálnice Bar-Boljare, které si vyžádají 1,7 miliardy EUR. U úseku Bar Đurmani – Farmaci byla uvedena částka 440 milionů EUR, u Farmaci – Smokovac 233 milionů a u části od Andrijevice k hranici se Srbskem 731 milionů EUR.

Na několik projektů na zlepšení zásobování vodou je plánováno 123,6 milionů EUR. Seznam zahrnuje několik projektů v oblasti zdravotnictví, které vyžadují zhruba 145 milionů EUR.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Černá Hora.
Zdroj: Portal Vijesti

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Černá Hora | Evropa | Zahraničí