České firmy zaujaly technologiemi pro modernizaci lotyšské přenosové soustavy

Lotyšskou přenosovou soustavu čeká významná modernizace a přepojení k evropské síti.

Zahraniční kancelář CzechTrade Pobaltí a Zastupitelský úřad ČR v Rize společně zorganizovaly česko-lotyšský online seminář s cílem představit technologická řešení pro modernizaci elektrické přenosové soustavy. Během akce, jež se uskutečnila 28. dubna 2021, se prezentovaly společnosti ETD Transformátory, Betonbau a ZPA Smart Energy. Na lotyšské straně si účast nenechali ujít zástupci významných elektromontážních a instalačních firem, jakožto i početné zastoupení společnosti Augstsprieguma Tīkls, tj. provozovatele lotyšské přenosové soustavy.

Právě státem ovládaná společnost Augstsprieguma Tīkls plánuje do roku 2030 zmodernizovat 32 rozvoden (110 kV), vyměnit 75 transformátorů a nahradit 216 km elektrického vedení o napětí 110 kV. Výměnu čeká i pět autotransformátorů. V nadcházejících deseti letech plánuje Augstsprieguma Tīkls investovat do obnovy lotyšské přenosové sítě celkem přes 228 milionů eur.

Lotyšské úsilí zmodernizovat svou přenosovou soustavu jde ruku v ruce s projektem synchronizace elektrických přenosových soustav Baltských států s Evropskou kontinentální sítí. Litva, Lotyšsko a Estonsko si jako pozůstatek své společné minulosti se Sovětským svazem dodnes zachovaly synchronní napojení na Systém IPS/UPS, tj. systém Ruska a bývalých sovětských států (označovaný taktéž jako BRELL). Jinými slovy, frekvence, která je nejdůležitějším parametrem přenosové sítě, je v současné době řízena Ruskem. Projekt synchronizace Pobaltí s evropskou sítí si vyžádá odhadované náklady 1,6 mld. eur (s významným spolufinancováním ze strany EU) a jeho dokončení je plánováno na konec r. 2025.

V první fázi projektu je nutné, aby Baltské státy posílily své vnitřní elektrické soustavy a zajistily jejich stabilitu, jakožto i nepřerušované dodávky energie v požadovaném objemu. Dalším skloňovaným důvodem pro odpojení ze systému BRELL je vyloučení odběru elektrické energie z Běloruska, resp. energie vyrobené v běloruské jaderné elektrárně Astravec, o jejíž bezpečnosti panují v regionu pochyby.

Otázka desynchronizace přenosových soustav Pobaltí od systému BRELL tak má i politický a bezpečnostní rozměr. Investice do vlastních/národních – soustav se stává nejen prioritou ale i nutností. I z tohoto důvodu vzbudilo představení českých výrobců výkonových transformátorů, kompaktních trafostanic ale i měřících a řídících zařízení pro energetiku takový zájem. Neboť není otázkou, zda se tyto technologie nakoupí, ale od jakého dodavatele.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Pobaltí.
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Evropa | Lotyšsko | Zahraničí