Zdroj: CzechTrade

České nátěry budou chránit chorvatské památky před mikroorganismy

Víceleté snažení české společnosti PRAGOTHERM, servis fasád a výsledky testování v místních podmínkách přesvědčily chorvatské památkáře o účinnosti fotokatalytické technologie.

Společnost PRAGOTHERM, servis fasád ve spolupráci s agenturou CzechTrade uspořádala pro chorvatské památkáře a stavební firmy prezentaci nejen svého řešení pro ochranu kamenných památek, ale současně i výsledků více testování, která probíhala v posledních čtyřech letech. Přítomné hosty firma seznámila s výsledky testovaní v laboratoři i na fasádách záhřebské katedrály. Všichni si také mohli prakticky vyzkoušet funkci fotokatalytické technologie a prohlédnout si jednotlivé vzorky pod mikroskopem.

Ilustrační fotografie

V Chorvatsku je mnoho památek postavených z kamene. Ve vnitrozemí se nejčastěji užívají pískovce a travertiny, u pobřeží jsou převážně zastoupeny místní vápence. Na všech kamenných materiálech použitých na stavbu památek a také v současnosti používaných na opravy a sanace se projevuje masivní napadení řasami, plísněmi a mechy. To bylo impulsem pro českou společnost PRAGOTHERM, servis fasád, která vyvíjí ochranné fotokatalytické nátěry ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, aby před čtyřmi lety zahájila exportní aktivity na chorvatském trhu.

Firma se rozhodla nejdříve ověřit funkčnost svého řešení v místní renomované laboratoři Institut IGH zrychleným laboratorním testem, v němž se simulovaly povětrnostní podmínky na vzorcích pískovce, které byly odebrány ze záhřebské katedrály. Poté ve spolupráci s místní projekční kanceláří, která má obnovu památky na starosti, byl před třemi lety na vybraná místa aplikován ochranný nátěr AlgaClean Stone. Odborníci jeho složení modifikovali podle místních podmínek, aby zajistili vyšší ochranu fasád před působením mikroorganismů a kyselých dešťů. Výsledky pravidelně monitorují a potvrzují funkčnost nátěru. 

Stavebnictví zažívá v Británii po pandemii boom. V čem jsou šance pro české firmy?

Kladné výsledky testování v laboratoři a na skutečných památkách vedly chorvatskou projekční kancelář Foretić i sinovi k tomu, aby navrhla řešení české firmy AlgaClean Stone pro ochranu fasády františkánského kláštera a kostela na Kaptolu v Záhřebu. Obě budovy obnovuje po velkých zemětřeseních, která postihla Záhřeb a okolí v roce 2020, a kostela sv. Martina v obci Dugo Selo nedaleko Záhřebu. 

Exportní snažení společnosti PRAGOTHERM, servis fasád tímto získalo konkrétní výsledky a skvělé reference pro svůj ochranný fotokatalytický nátěr AlgaClean. Firma dobývá chorvatský trh velmi trpělivě. Nejdříve se seznámila s místními specifiky a kulturou obchodního jednání, vynaložila prostředky na testování a přesvědčování místních expertů na památky o účinnosti svého řešení. Je třeba zdůraznit, že přesvědčování chorvatských expertů a památkářů neprobíhalo snadno, protože chorvatské prostředí je výrazně konzervativní a těžce se prosazují nová a inovační řešení. Nicméně výsledky testování v laboratoři a na budovách utvrdily zdejší památkáře v použití českého řešení.

Připravil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chorvatsko.

• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály
• Teritorium: Chorvatsko | Evropa | Slovinsko | Zahraničí

Doporučujeme