České technologie na prvním virtuálním těžařském veletrhu v Peru

V polovině října celý týden probíhal virtuální veletrh těžby a sociální udržitelnosti organizovaný Institutem důlních inženýrů Peru, na němž zahraniční kancelář CzechTrade Lima, zastupitelský úřad České republiky v Limě a Ministerstvo průmyslu a obchodu prezentovaly technologie českých firem.

Veletrh měl v tomto formátu svou premiéru. Organizátorům se podařilo přes opatření proti šíření koronaviru zajistit vhodnou platformu, kde prezentovat a diskutovat návrhy na zvýšení konkurenceschopnosti peruánského těžebního sektoru a pomoci rozvoji země.

Zde se přirozeně otevírají příležitosti pro české dodavatele kvalitních a udržitelných technologií. Prostřednictvím národního stánku byla Česká republiku představena jako nositelka jedinečného know-how nabízející navíc širokou škálu technologií. Odezvy byly jednoznačně pozitivní jak ze strany peruánských návštěvníků, tak od tuzemských firem. Český stánek zaznamenal přes 400 návštěv a na 80 uživatelů si stáhlo katalog českých firem z oblasti těžby.

V době, kdy jsou omezené možnosti cestování a přímého prezentování komerčních i nekomerčních řešení v zájmových teritoriích, byl tento způsob prezentace vhodnou cestou, jak navazovat a prohloubit kontakty a zvýšit povědomí o českém potenciálu v zahraničí.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Limě.
• Teritorium: Česká republika | Peru