Český export do Chorvatska se zdvojnásobil

V roce 2021 je hodnota českého exportu do Chorvatské republiky oproti roku 2013 téměř dvojnásobná. Podle údajů za rok 2021 dosáhl český export do Chorvatska rekordní výše 663 milionů eur.

V roce vstupu Chorvatska do Evropské unie byla hodnota exportu na úrovni 345 milionů eur. Jde tedy o celkové navýšení o více než 92 procent a stabilně každoročně narůstá o přibližně 10 procent. Růst exportu nezpomalila ani covidová krize.

Ilustrační fotografie

Hlavními položkami českého vývozu do Chorvatska všeobecně jsou motorová vozidla, traktory, elektronické přístroje, kotle, mechanické přístroje a nástroje, plasty a výrobky z nich, železo, ocel, farmaceutické výrobky, paliva a oleje, sklo, pneumatiky, nábytek a obuv. V posledních několika letech nabídce zahraničních piv vládnou české značky.

Zvýšil se i dovoz z Chorvatska, ze skromných 119 milionů v roce 2013 na 203 miliony eur v minulém roce. Nejvíce se dováží sedadla, elektrická zařízení, desky, fólie, oděvy atd.

Obrat narostl z 456 mil. eur na 866 mil. eur. Zahraničně obchodní bilance zaznamenává výrazný přebytek ve prospěch Česka ve výši 460 milionů eur. Částečně tento schodek na chorvatské straně bilance kompenzují čeští turisté, o kterých se odhaduje, že ročně v Chorvatsku utratí téměř 310 milionů eur.

Potenciál pro další růst vzájemného obchodu a český export je však mnohem vyšší. Mezi perspektivní odvětví patří především oblast cestovního ruchu. Chorvatsko rozvoj cestovního ruchu podporuje, protože tvoří podle některých odhadů až čtvrtinu hrubého domácího produktu země. Kromě výstavby nových hotelů chystají se nemalé investice do rekonstrukce a modernizace stávajících ubytovacích zařízení.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Potenciál je ve vodohospodářství, zpracování odpadu nebo infrastruktuře

Mezi další zajímavé oblasti už tradičně patří vodohospodářský sektor, odpadové hospodářství a životní prostředí, které jsou navíc spolufinancované z fondů EU a byla na ně vyčleněna částka čtyři miliardy eur.

Z fondů EU se bude dále částkou 4,5 miliardy eur spolufinancovat modernizace a rozšiřování sítě železničních tratí, obnova vozového parku (vlaky, tramvaje, autobusy pro městskou hromadnou dopravu), ale také obnova měst Záhřebu, Sisaku a Petrinji po předloňských zemětřeseních.

Podpořit český export by mělo i zavedení eura a vstup Chorvatska do Schengenu od 1. ledna roku 2023.

Připravil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chorvatsko.

• Oblasti podnikání: Investice | Obchod
• Teritorium: Chorvatsko | Evropa | Zahraničí