Český vodíkový projekt bude realizován v rámci evropsko-japonského programu

Na přelomu roku byly oznámeny výsledky 8. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma Udržitelná vodíková technologie jako dostupná a čistá energie. Jedním ze šesti úspěšných návrhů byl projekt pod vedením české vědkyně Ludmily Kučerové.

Cílem Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem je posílit spolupráci mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu, řešit aktuální společenské výzvy a potřeby a podpořit mezinárodní mnohostrannou spolupráci ve výzkumu prostřednictvím společných výzev. Výzvy pro řešení společných projektů mnohostranné spolupráce jsou každoročně vyhlašovány na konkrétní témata. 

Ilustrační fotografie

Osmá výzva se zaměřila na oblast, která poutá rostoucí pozornost při globální snaze o dekarbonizaci společnosti a ekonomiky, a to rozvoj vodíkových technologií a jejich využití jako dostupné a čisté energie. Podáno bylo celkem 32 projektových žádostí a ze šesti vybraných k financování je jeden projekt pod vedením Ludmily Kučerové ze Západočeské univerzity v Plzni na téma Enhancement of Hydrogen Storage Properties of AlTiVCr Light Weight High Entropy Alloys (HEA) by Ti3C2 – Mxene and Several Plastic Deformation (EHSAL). Jejími spoluřešiteli jsou výzkumníci z Japonska a Slovenska. 

Výsledky výzvy jsou k nahlédnutí na webu EIG CONCERT Japan.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest Japonsko.
Zdroj: České velvyslanectví Tokio

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí