Zdroj: CzechTrade

Čeští dodavatelé v železničním průmyslu se prezentovali v Chile

V týdnu od 17. do 21. dubna uspořádala zahraniční kancelář CzechTrade Chile specializovanou obchodní misi do železničního průmyslu. Zúčastnilo se jí osm firem různého zaměření.

Mise byla spolufinancována Ministerstvem zahraničních věcí ČR z projektu PROPED. Zástupci společností DTVS, Gantry Rail, Elektrotechniky, SaZ, Retexu, Passengery, Mikroelektroniky a mmcité jednali s hlavními státními i soukromými subjekty z tohoto oboru v Chile, a to na té nejvyšší úrovni zastoupené vždy výkonným, technickým i obchodním vedením daných společností. 

Ilustrační fotografie

Hned v první den mise proběhla jednání o aktuálních i budoucích projektech se společností Metro de Santiago, jejíž zástupci ocenili zejména připravenost českých firem a komplexnost portfolia tuzemského železničního průmyslu. Dle jejich slov se tak stalo vůbec poprvé, kdy je navštívila takto početná delegace některé ze zahraničních zemí, aby jim představila svoje produkty a služby.

V dalších dnech bylo na řadě jednání s národním železničním dopravcem EFE, jehož se kromě vedení společnosti účastnil také generální ředitel José Solorza. Jednali nejen o možnostech pro české firmy, jak se zapojit do výstavby nových železničních tratí a příslušné související infrastruktury, řeč přišla také na renovaci starých vlakových jednotek a využití moderních zabezpečovacích zařízení.

ExportMag.cz: Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska oslavil 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Stejně jako v případě Metro de Santiago mohli účastníci mise nahlédnout do dílen EFE, kde o možnostech spolupráce diskutovali přímo s jejich technickými pracovníky.

Následovala setkání se třemi největšími soukromými nákladními přepravci v zemi FERRONOR, FEPASA a Transap, s nimiž jsme hovořili o aktuálním stavu odvětví i budoucích projektech, neboť v plánu je rozšiřování hned několika tratí. Týden zakončila B2B jednáními s dovozci a distributory, kteří by se mohli pro české firmy stát potenciálními obchodními partnery. Těchto jednání se zúčastnilo téměř 20 chilských firem, které projevily zájem o navázání spolupráce.

Prakticky každá česká společnost si z mise odvezla první konkrétní poptávky po svých výrobcích a nám se tak opět potvrdilo, že organizování obdobných akcí pro české exportéry má smysl a setkává se vždy s úspěchem a oboustrannou spokojeností. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí