Čeští energetici se představili v Turecku.

CzechTrade zorganizoval misi, během které pětice exportérů jednala s provozovateli vyznaných elektráren o možnostech spolupráce. Ve třetím květnovém týdnu zahraniční kancelář CzechTrade Turecko zorganizovala pro české společnosti oborově zaměřenou misi. Společnosti ze sektoru energetiky měly možnost již tradičně diskutovat možnosti obchodní spolupráce s tureckými partnery.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Turecku pořádala ve dnech 16. až 18. května oborově zaměřenou misi pro sektor energetiky. Mise byla cílena zejména na klasickou energetiku, zaměřenou především na provozovatele uhelných a plynových elektráren, včetně společností stavebních a EPC. Této významné akce se letos zúčastnilo pět českých společností.

Ilustrační fotografie

Tyto společnosti tak přivítaly možnost v průběhu tří dní absolvovat jednání s šesti důležitými partnery, kteří v Turecku hrají v sektoru klasické energetiky velmi výraznou roli. Jednalo se o lokální společnosti, které realizují projekty nejen v Turecku, ale často jsou úspěšné také v zahraničních projektech, zejména v tzv. Turkických zemích, ale i jinde na Středních východě, v Africe a dalších částech světa.

K žádosti místních firem proběhla dvě jednání online formou, další čtyři se uskutečnila osobně. Jedna z místních firem nás navštívila na Generální konzulátu ČR v Istanbulu. Za možnost využití jednacích prostor a podpory patří týmu Generálního konzulátu naše poděkování. V průběhu jednání byly řešeny aktuální projekty, tak i možnost zapojení českých firem do těch chystaných v budoucnu. Situaci budeme nadále monitorovat. 

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí