Čeští energetici se představili v Turecku

CzechTrade zorganizoval misi, během které pětice exportérů jednala s provozovateli vyznamných elektráren o možnostech spolupráce.

Ve třetím květnovém týdnu zahraniční kancelář CzechTrade Turecko zorganizovala pro české společnosti oborově zaměřenou misi. Společnosti ze sektoru energetiky měly možnost již tradičně diskutovat možnosti obchodní spolupráce s tureckými partnery.

Ilustrační fotografie

Zahraniční kancelář CzechTrade v Turecku pořádala ve dnech 16. až 18. května oborově zaměřenou misi pro sektor energetiky. Mise byla cílena zejména na klasickou energetiku, zaměřenou především na provozovatele uhelných a plynových elektráren, včetně společností stavebních a EPC. Této významné akce se letos zúčastnilo pět českých společností.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Tyto společnosti tak přivítaly možnost v průběhu tří dní absolvovat jednání s šesti důležitými partnery, kteří v Turecku hrají v sektoru klasické energetiky velmi výraznou roli. Jednalo se o lokální společnosti, které realizují projekty nejen v Turecku, ale často jsou úspěšné také v zahraničních projektech, zejména v tzv. turkických zemích, ale i jinde na Blízkém východě, v Africe a dalších částech světa.

K žádosti místních firem proběhla dvě jednání online formou, další čtyři se uskutečnila osobně. Jedna z místních firem nás navštívila na Generální konzulátu ČR v Istanbulu. V průběhu jednání byly řešeny jak aktuální projekty, tak i možnost zapojení českých firem do projektů chystaných v budoucnu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí