Zdroj: CzechTrade

Čeští poslanci navštívili Chile, CzechTrade zajistil pracovní schůzku s ministrem hospodářství

V pondělí 7. listopadu 2022 proběhla v Santiagu de Chile za účasti kanceláře CzechTrade Chile jednání českých poslanců s místními ministerstvy. Jednali o projektech v recyklaci odpadů.

Delegaci vedl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček a účastnili se jí poslanci Marek Ženíšek, Ondřej Benešík, Jaroslav Bžoch a Michal Ratiborský.

Ilustrační fotografie

Kancelář CzechTrade Chile se podílela na přípravě jednání s chilským ministrem hospodářství Nicolasem Grauem. Schůzky se účastnili i ředitel CzechTrade Chile Jiří Jílek a velvyslanec ČR v Chile Pavel Bechný. Podařilo se zajistit podporu od ministerstva v českém projektu recyklaci textilu v poušti Atacama na severu Chile.

Ministr potvrdil plnou podporu nejen tohoto projektu, navíc přislíbil součinnost při vstupu českých společností na chilský trh. Dále nabídl návazné jednání o možnostech finanční podpory od Státní organizace na podporu výroby CORFO.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Česká strana seznámila ministra Graua s projekty v cirkulární ekonomice, jako jsou recyklace různých druhů odpadů (tetrapaky, sklo, plasty) a vytvoření centra na jejich zpracování. Čeští poslanci vyjádřili ministerstvu plnou podporu v oblasti rozvíjení těchto projektů a nabídli oficiální návštěvu České republiky s ukázkou procesu recyklace odpadů u nás. 

Další jednání proběhlo s ministryní veřejných zdrojů Javierou Toro. Ve městě Iquique se nachází bezcelní zóna a hlavní přístav, kudy do Chile proudí textilní odpad a vzniká tak potřeba jeho zpracování.

Zazněla podpora v dalším investičním záměru, transferu technologie systému suchého zdění. Tento patent umožňuje velmi snadnou, rychlou a levnou stavbu domů bez použití cementu, vody a písku. Je pro Chile zajímavý zejména proto, že je v zemi v budoucnosti plánováno několik velkých projektů na vybudování sociálního bydlení pro migranty přicházející zejména do severních regionů z okolních zemí a vláda je tak nucená řešit bytovou otázku.

Všechny zúčastněné strany vyjádřily vůli nadále rozvíjet vzájemnou spolupráci. Parlamentní delegace české investiční záměry podpořila, a věříme tak v realizování těchto projektů v brzké budoucnosti.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí