Čeští potravináři pronikají do Turecka

Rodinná společnost SIMANDL, spol. s r. o se postupně prosazuje na tureckém trhu.

Rodinná společnost SIMANDL, spol. s r. o., která se zabývá výrobou instantních kávových nápojů, vyvezla v červnu a srpnu první dva kamióny zboží (44 tun) do Istanbulu. S místním zpracovatelem a distributorem navázala kontakt na zářijovém veletrhu CNR FOOD 2018, kde vystavovala na stánku České republiky, který byl finančně podoprovaný Ministerstvem zemědělství ČR a organizačně zajištěný agenturou CzechTrade a Generálním konzulátem ČR.
„Skoro 9 měsíců trvala úprava receptur výrobků a finální vzorky schválil turecký partner v dubnu na návštěvě výrobního provozu v Petrovicích u Karviné. Před první objednávkou se ještě realizoval zkušební dovoz jedné mixované palety. Ten ukázal, že pro bezproblémové vyclení je kromě A.TR. nutné mít Health certificate vystavený SZPI, který musí obsahovat také šarže jednotlivých výrobků a pro jistotu Certifikát původu z Hospodářské komory,“ uvedl Pavel Rychtecký, zástupce společnosti.

V letošním roce (4. – 7. září) se budou české firmy na veletrhu CNR Food Istanbul představovat podruhé. 
Za kolektiv CzechTrade firmě SIMANDL gratulujeme a přejeme všem účastníkům letošního ročníku veletrhu hodně úspěchu.

Ve spolupráci se SIMANDL, spol. s r. o zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Istanbul.