Cestovní kancelář sídlící v ČR začala podnikat v oblasti Jižního Kavkazu

Díky podpoře agentury CzechTrade se rozšířily aktivity CK i do této oblasti.

Významná cestovní kancelář sídlící v České republice využila služeb naší zahraniční kanceláře CzechTrade Baku, aby rozšířila své obchodní aktivity i v zemích Jižního Kavkazu. Cestovní ruch byl pandemií způsobenou COVID_19 výrazně zasažen, a proto hledání nových příležitostí a uplatnění se na nových trzích je v současné době ještě více důležité než kdykoliv před tím.

Cestovní ruch je pro Gruzii klíčovým zdrojem státního rozpočtu, proto návštěva českého podnikatelského subjektu v oblasti cestovního ruchu byla velmi vítána. Výměna zkušeností a navázání nových obchodních vztahů, byly témata nejen pro jednání s gruzínskými partnery, ale i s ázerbajdžánskými. Tento region nabízí mnoho nepoznaného. Např. Ázerbájdžán, který je méně známý jako turistická destinace, než Gruzie, nabízí 9 z 11 klimatických podnebí, výborná lyžařská, ale i mořská střediska včetně potenciálu pro horskou turistiku. 
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas | Služby
• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Gruzie | Zahraničí