Cestovní ruch v Ázerbájdžánu podroří program SAHMAN

Nový program má světu představit Ázerbájdžán jako bezpečnou destinaci.

Cestovní ruch v Ázerbájdžánu je, stejně jako jinde ve světě, paralyzovaný. Aby nabral nový dech a došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků, a také aby bylo zajištěno účinného dodržování hygienických pravidel v této oblasti podnikání, vypracovaly Státní agentura pro cestovní ruch a Ázerbájdžánská rada pro cestovní ruch speciální program SAHMAN (Safety & Hygiene Methods & Normy).

SAHMAN má po odeznění pandemie propagovat Ázerbájdžán jako bezpečnou turistickou destinaci a zvýšit jeho konkurenceschopnost na domácím i mezinárodním trhu. Program byl připraven v koordinaci s dalšími vládními agenturami a je podporován Světovou organizací cestovního ruchu. Jeno plnění budou pravidelně monitorovat domácí i zahraniční odborníci.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Baku.

Pravidelné novinky e-mailem