Chcete paušální daň? Do 11. ledna to oznamte berňáku

K paušální dani se mohou přihlásit OSVČ, které neplatí DPH a mají roční příjmy z podnikání do milionu korun. Podnikatelé by si ale měli pospíšit, čas mají jen do pondělí 11. ledna. Paušální daň znamená pro drobné živnostníky nižší odvody i méně byrokracie.

Finanční správa spustila příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně už 7. prosince. Podnikatelé měli na přihlášení více než měsíc.

Formulář oznámení je možný vyplnit ručně (tzv. formulář pro tisk) nebo online v interaktivní aplikaci Finanční správy. Vyplněný formulář je následně potřeba do pondělí 11. ledna odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu. Můžete tak učinit přes datovou schránku, poslat jej poštou, nebo ho přinést na podatelnu berňáku.

V posledních dnech budou upraveny úřední hodiny finančních úřadů – v pátek 8. ledna bude otevřeno od 8 do 17 hodin, v pondělí 11. ledna ještě o hodinu déle.

Ušetřit na daních z příjmů a nemuset každoročně podávat daňové přiznání. To jsou hlavní výhody paušální daně, která byla schválena letos na podzim. Tuto možnost bude moci využít zhruba 120 tisíc Čechů. Týká se OSVČ, jejichž roční příjmy nepřesáhnou milion korun.

„Spuštěním paušální daně od ledna 2021 plníme náš slib zjednodušovat živnostníkům jejich podnikání. Přinese jim zejména významnou úlevu od byrokracie a papírování, některým i finanční úsporu. Na jednoduchém formuláři se do 11. ledna přihlásíte na finančním úřadu a nic dál už neřešíte. Žádná daňová přiznání, přehledy pojistného ani komunikace se třemi různými úřady najednou. Jedinou platbou ve výši 5 469 Kč měsíčně vše vyřešíte a máte splněno,“ říká ministryně financí Alena Schillerová

„Mnoha živnostníkům přinese paušální daň i větší jistotu v podobě budoucího starobního důchodu, neboť v současné době odvádí na sociálním pojistném pouze zákonné minimum. Nově si budou v rámci pravidelné paušální zálohy přispívat vyšší částkou na sociální pojištění o 15 %,“ doplňuje Schillerová.

Paušální daň schválena. Čas i peníze ušetří desetitisíce živnostníků

O paušální daň se nežádá, pouze se oznamuje přistoupení do příslušného režimu. Finanční úřad proto oznámení nijak neschvaluje a není ani potřeba nic dokládat.

Příjmy stačí odhadnout. Daň je 100 korun měsíčně

„Pokud správce daně zjistí, že poplatník nesplňuje podmínky, například že je plátcem DPH, žadatele o tom vyrozumí. Splnění ne všech podmínek však můžeme v danou chvíli ověřit, třeba v lednu nemáme kompletní údaje o výši příjmů žadatele za předchozí rok. Posouzení splnění podmínek pro vstup je tedy především na uvážení každého živnostníka,“ vysvětluje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová

„V případě, že své příjmy za daný rok žadatel špatně odhadne a přesáhne nastavený strop jednoho milionu, musí být připraven podat standardně daňové přiznání k dani z příjmů a přehledy k povinným pojistným.“

Měsíční záloha v rámci paušální daně činí pro příští rok 5 469 Kč. V částce je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2 976 Kč a 100 korun na dani z příjmů. Ročně to znamená celkový paušální odvod ve výši 65 628 Kč. Měsíční záloha musí být zaplacena vždy nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, která bude splatná do 22. února 2021.

Formulář interaktivního oznámení o vstupu do paušálního režimu

Paušální daň je možné si i předplatit, třeba i na celý rok dopředu. Postupně se pak bude zaplacená částka započítávat na zálohy za jednotlivé měsíce. Zálohy paušální daně budou odváděny na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu, kódem banky 0710 (ČNB) a názvem „Paušální daň a paušální veřejná pojistná“.

Formulář oznámení o vstupu do paušálního režimu pro tisk
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika