Zdroj: CzechTrade

Chilané zamítli novou ústavu. Podnikatelé věří ve stabilizaci hospodářství

Dne 4. září 2022 Chilani v referendu odmítli přijetí nové ústavy v poměru hlasů 62:38. Ta měla omezit soukromé vlastnictví a narovnat rozložení bohatství ve společnosti.

Výsledek referenda je dobrou zprávou zejména pro investory, a to jak domácí, tak i zahraniční. Přestože koncept ústavy přímo nezmiňoval znárodňování, vnášel velkou nejistotu do budoucnosti klíčových sektorů.

Otevřená právní kniha, na ní soudcovské kladívko, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Například v těžebním průmyslu měla vláda zrušit doposud vydané těžební koncese a vystavit povolenky nové, na kratší časové období. To by však ohrozilo investiční návratnost důlních projektů.

Naopak odmítnutí ústavy zklamalo nízkopříjmové skupiny obyvatel. Ti doufali, že její nová podoba pomůže narovnat společenské rozdíly, zlepší jim přístup ke vzdělání, zdravotní péči a další. 

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Výsledek referenda přináší starosti i vládě Gabriela Borice. Jeho popularita v zemi totiž klesá a sám Borice měl změnu poměrů ve společnosti za hlavní body předvolebního programu. Jako hlavu státu ho nyní schvaluje 39 %. Přibližně stejné procento se vyjádřilo pro přijetí nové ústavy. Prezident porážku přijal a na výsledek zareagoval významnými personálními změnami v kabinetu.

Všichni aktéři se shodují, že s nově nabytou jistotou je třeba hlavně bojovat s problémy, jež Chile tíží od začátku pandemie tíží. Jsou jimi zadluženost, vysoká inflace a úrokové sazby, propady prodejů, znehodnocení pesa a zhoršující se bezpečnost.

V posledních měsících byly investice v zemi značně utlumeny a průmyslové a obchodní svazy největších podniků vyzývají k restartu ekonomické aktivity tak, aby byla odvrácena hrozba hospodářské recese v nadcházejícím roce.

Stávající ústava vstoupila v platnost v roce 1980, tedy v období vojenské diktatury. Klade velký důraz především na soukromé vlastnictví. Hlavní témata, kvůli nimž se národ vyslovil v říjnu 2020 k jejímu nahrazení, je nerovné rozložení bohatství ve společnosti, vlastnictví vody či princip udělování koncesí k těžbě nerostných surovin. Průběh sepisování ústavy však nenaplňoval očekávání občanů. Před několika měsíci představený koncept, který předložilo jako výsledek své práce Ústavodárné shromáždění, tak dle nich nepředkládal řešení na zásadní problémy, s nimiž se Chile potýká. 

Zdroj: Diario Financiero
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile

• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí