Zdroj: CzechTrade

Chile bojuje se suchem. Vodohospodářství je pro něj proto klíčovým oborem

Chile patří mezi 20 států s největším rizikem nedostatku vody na světě a některé její regiony si aktuálně procházejí tisíciletým suchem.

V hlavním městě Santiagu každým létem hrozí zavedení vody na příděl. Efektivní správa vodních zdrojů a jejich čištění se tak do budoucna stává nikoliv volbou, nýbrž přímo nutností.

Ilustrační fotografie

Vodohospodářství je v Chile privatizováno a práva na nakládání s vodou jsou uděleny státem bezplatně a trvale zahraničním i domácím subjektům. Někteří z nich působí v celé zemi, jiní zase pouze regionálně. Schéma obchodu s vodou bývá často označováno za prohlubující společenskou nerovnost a jedná se o jedno z témat, které by mělo být modifikováno v nové ústavě.

I kvůli své ceně, která patří mezi nejvyšší v Latinské Americe, je však voda na regionální poměry mimořádně kvalitní. V současnosti má až 99 % obyvatelstva přístup k pitné vodě a od roku 2012 se tak Chile svými agendami soustředí spíše na její efektivní využití. To, že pitná voda splňuje vládou dané parametry, je navíc pravidelně kontrolováno.

ExportMag.cz: Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

Kromě domácností je na dostupnosti vody v Chile závislá také celá ekonomika. Zatímco těžební společnosti v posledních letech hojně investují do závodů na odsolování mořské vody a daří se jim tak zvyšovat svoji nezávislost, zemědělství se snaží jít cestou snižování její spotřeby.

Robotické kultivační systémy, technické zavlažování, nové postupy pro zadržování vlhkosti v kořenech rostlin a sběrače dešťové vody v městských oblastech jsou pouze vybranými příklady. Zemědělství je ze 72 % objemu stále největším spotřebitelem pitné vody ze všech odvětví. Kvůli své náročnosti na dostatek vláhy je často kritizováno zejména pěstování avokáda, v ohrožení jsou však také další plodiny. 

Vyjma severních pouštních regionů se ve velmi suché oblasti nachází také hlavní město Santiago de Chile se 40 % celkové populace země. Bez každodenních závlah v něm není možné dosáhnout trvale zelených ploch v městských parcích, golfových klubech ani trávnících. Pitná voda se používá při zavlažování městských parků a také většiny trávníků a zahrad v bohatších městských částech Santiaga. Při budování nových parků a větších travnatých ploch se využívá systém zavlažování přímo od kořene, který se zabuduje přímo do půdy, a není tedy tolik náročný na spotřebu vody.

Co se čištění vody týče, zabývá se jím v Chile přibližně 30 společností. V zemi je zhruba 280 ČOV, které fungují převážně pomocí technologie aktivovaného kalu. Dalšími technologiemi jsou provzdušněné laguny a podmořská potrubí s difuzérem pro samočištění. V procesech čištění odpadních vod je klíčová fáze aerace, tedy provzdušňování. V Chile je vyvíjen také aerační systém, který slibuje řešení problému hypoxie mořského dna pod klecemi na chov lososů.

Hlavní vodohospodářská společnost Aguas Andinas nedávno spustila projekt, který je zaměřen na modernizaci tři čistíren odpadních vod v Santiagu. Ty přeměňují odpadní vody, splaškové kaly a vedlejší produkty čištění odpadních vod na zelenou energii. Čističky by tak měly mít nulový odpad, energetickou soběstačnost a být uhlíkově neutrální.

Příležitosti pro české firmy
V návaznosti na nové vyhlášky a nařízení roste v Chile poptávka po dalších způsobech čištění odpadních vod či po alternativním způsobu řešení problému s odpadem (kaly). Vzniká zde tedy příležitost pro české firmy, které se specializují na malé ČOV. Dále je zde velký prostor pro inovativní řešení na snížení spotřeby vody. Zajímavé jsou veškeré technologie na úsporu vody, inteligentní závlahy, satelitní monitorování vlhkosti a případně další řešení pro optimalizaci a úsporu vody v městských parcích, na hřištích a trávnících.

V těžebním průmyslu existuje příležitost pro české firmy při výstavbě odkalovacích nádrží pro uchování a vypouštění škodlivých látek, které vznikají při těžbě. Nabízejí se dodávky geotextilií, monitoring koncentrace škodlivých látek, dodávky ventilů a jiných součástí pro přehrady, potrubí nebo čerpadla. V souvislosti s potřebami těžebního průmyslu a lososích farem jsou dále žádané technologie na odsolování mořské vody.

Dalšími příležitostmi jsou systémy na snížení spotřeby teplé vody, přečerpávání vody do vysokých nadmořských výšek z úrovně moře, nádrže na skladování pitné i užitkové vody, protipovodňové zábrany, konzultace v oblasti hydrogeologie a problematiky ochrany spodních vod, monitoring úniku kapalin a těsnosti potrubí nebo budování kanalizace.

Kancelář CzechTrade Chile je připravena aktivně pomoci českým podnikatelům, kteří mají zájem o obchodní spolupráci s chilskými subjekty v oblasti vodohospodářství. V prvním pololetí roku 2024 navíc plánujeme uspořádat specializovanou obchodní misi do tohoto oboru, během níž se české firmy budou moci setkat s jeho hlavními subjekty a pohovořit o možnostech spolupráce.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme