Zdroj: CzechTrade

Chile bude stavět úpravnu pitné vody na jihu země

Zařízení provozované chilskou společností Aguas Magallanes v Punta Arenas bude mít kapacitu téměř 500 litrů za sekundu, z čehož bude mít prospěch více než 48 000 rodin.

V poslední době měla změna klimatu vážné důsledky na celé území Chile. Společnosti musely přijmout zvláštní opatření ke zmírnění některých dopadů nedostatku vody a sucha obecně. I z tohoto důvodu skupina Aguas Nuevas zahájila rozšiřování svého závodu na výrobu pitné vody v Punta Arenas, který provozuje její dceřiná společnost Aguas Magallanes. Celková výše investice bude přes 4 miliardy dolarů.

Ilustrační fotografie

Závod bude mít výrobní kapacitu 480 litrů za sekundu (absolutní nárůst o 100 litrů za sekundu), z čehož bude mít užitek více než 48 000 rodin. Investiční projekt počítá s investicí ve výši 4,3 miliardy pesos (necelých pět milionů dolarů) dle investičního plánu společnosti na rok 2022.

Zlepšení spočívají v obnově některých jednotek, jako jsou například nové dávkovací systémy pro chemické látky, dekantační systémy a filtry. Dále se jedná o instalaci nových hydraulických rozvaděčů a vybudování nové elektrické rozvodny a řídící místnosti. Zde bude umístěn nový generátor pro podporu operací v zařízení, což v praxi znamená zefektivnění funkce turbín. 

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Dozor hygienických služeb Jorge Rivas uvedl, že tato expanze vytvoří v nadcházejících letech poměrně značnou rezervu: „Město se rozrůstá a samozřejmě tím spotřebovává více pitné vody. Díky novému projektu se vyrovná případný deficit, který by mohl nastat, kdybychom nereagovali včasně s potřebnou infrastrukturou.“ 

Prezident Aguas Nuevas Takeshi Kurioka poukázal, že s projektem očekává zmírnění dopadů změny klimatu v nejjižnějším regionu Chile. „Cílem je zajistit kontinuitu našich služeb a kvalitní pitnou vodou pro život. Expanze tohoto zařízení je dobrým příkladem spolupráce veřejného a soukromého sektoru, protože se společně se státem snažíme dále přispívat k naplnění základního práva lidí na přístup k pitné vodě,“ říká prezident.

Kancelář CzechTrade Chile je připravena aktivně pomoci českým podnikatelům, kteří mají zájem o obchodní spolupráci s chilskými subjekty v oblasti vodohospodářství.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.
Zdroj: Diario Financiero

• Oblasti podnikání: Investice | Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí