Chile buduje největší výzkumné centrum nanotechnologií v Latinské Americe

Chile se snaží vymanit z role pouhého vývozce nerostných surovin, především mědi a lithia.

Ve městě Lampa, nedaleko Santiaga de Chile, se nyní buduje 10 výzkumných laboratoří. V těchto laboratořích se bude provádět aplikovaný výzkum pro rozvoj zdravotnického průmyslu, dezinfekcí, nanoelektroniky, výživy, nanokosmetiky, farmacie a dalších odvětví.

Toto centrum bude splňovat nejmodernější standardy pro výzkum a stane se největším centrem svého druhu v Chile a zároveň v celé Latinské Americe. Chile se tímto způsobem snaží vymanit z role pouhého vývozce nerostných surovin, především mědi a lithia.

Chilská laboratoř Aintech přišla jako jedna z prvních s velkým počtem inovací v několika oborech. Během druhé poloviny roku 2021 se chystají na otevření výzkumného centra zaměřeného na nanotechnologie. Jedná se o první výzkumnou laboratoř svého druhu v Chile a zároveň největší v celé Latinské Americe. Celý areál o rozměru 4000 m2 bude umístěn ve městě Lampa a bude složen z 10 budov. Centrum se má zároveň stát pracovištěm pro další vědce z celého latinskoamerického regionu, kteří se výzkumem nanočástic zabývají.

Před dvěma roky se vědci z Chile zaměřili v rámci studia nanotechnologie na největší chilský vývozní artikl – měď. V průběhu let se tyto laboratoře staly jedněmi z mála, které jsou schopny vytvořit a produkovat nanomateriály ve světě.

Zdejší vědci využili schopnosti nanočástic mědi a vytvořili metodu účinnou proti mikroorganismům různých velikostí a charakteristik. Tento produkt byl začleněn hned do několika chilských výrobků na trhu. Aircop a Deutec, které obdržely také certifikaci a povolení prodeje v Evropě, dokázaly, že nanočástice mědi, které jsou v nich obsaženy, odstraňují téměř 99,9 % patogenů v prostředí.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.
Zdroj: El Mostrador
• Oblasti podnikání: Nanotechnologie
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí