Chile je stále blíže snu vyvážet „zelenou energii“

Severní Chile má výhodu nejlepšího slunečního záření na planetě a za posledních pět let se stalo zdrojem obnovitelné energie.

Minulý rok dosáhla země svého cíle vyrábět pětinu energie z obnovitelných zdrojů, jejíž termín si stanovila do roku 2025. Dnes je 25 % veškeré energie v zemi vytvářeno díky solárním a větrným elektrárnám a odborníci mají velmi pozitivní pohled na její budoucnost.

Podle odborníků však stále spočívá největší problém v tom, že projekty na dopravu tohoto typu energie ke spotřebiteli jsou velmi opožděné, což je jedním z hlavních bodů, které se musí v budoucnu změnit. Darío Morales, ředitel výzkumu obnovitelných zdrojů v Asociación Chilena tvrdí, že nové technologie jsou důležité pro vyvážení nabídky a poptávky. Podle dalšího odborníka z Universidad de Chile, by se měla země soustředit na tento typ energie právě proto, aby se více diverzifikovala její ekonomika, která je ještě stále závislá nejvíce na vývozu mědi.

Někteří tvrdí, že výroba solárních baterií či panelů by Chile mohla zařadit mezi globální dodavatele. Země by také mohla využít možnosti vyvážet tuto „zelenou energii“ prostřednictvím přenosových vedení, například do Severní Ameriky, či díky její nízké ceně přilákat zahraniční společnosti k výstavbě továren. Aktuálně nejžhavější téma je však otázka zeleného vodíku, který podle vládních orgánů bude Chile v roce 2050 vyvážet za 30 000 milionů dolarů ročně, což je stejné číslo, které má dnes v zemi vývoz mědi.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiago de Chile.
Zdroj: BNAmericas
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí