Chilská vláda připravila udržitelný plán pro rozvoj těžebního průmyslu

Chilská ekonomika je silně závislá na těžebním průmyslu, který se bude muset přizpůsobit celosvětovému tlaku na ekologizaci a udržitelnost těžby. Hlavním úkolem nového plánu pro udržitelný rozvoj v těžebním průmyslu je zapojení energie z obnovitelných zdrojů a ekologického přístupu k vlastní těžbě.

V plánu nazvaném Política Nacional Minera (PNM 2050) bylo stanoveno 78 cílů, které by do roku 2050 měl těžební průmysl v Chile splňovat. Hlavním bodem je samozřejmě uhlíková neutralita, o kterou se již několik velkých mezinárodních firem tohoto oboru v Chile snaží.

PNM 2050 je strategickým dokumentem, který stanovuje cíle v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Počítá s plánem, který zaštiťuje Ministerstvo těžby a Cochilco. Obě tyto organizace mají za úkol dohlížet na plnění stanovených cílů vždy v pětiletém období. Pilíře projektu jsou celkem čtyři – ekonomický, životní prostředí, sociální a institucionální. Každý z pilířů má předem jasně stanovené cíle.

Dokument PNM 2050 byl oficiálně předložen k evaluaci a bude také obsahovat kapitolu věnující se původnímu indiánskému obyvatelstvu v místech těžby. Aktuálně je dokument prověřován Ministerstvem životního prostředí v Chile a poté poputuje do rukou veřejnosti. Jakmile budou tyto etapy dokončeny, bude plán odsouhlasen a vejde v platnost.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.
Zdroj: Gobierno de Chile
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí