Chilský start-up využívá solární energii na výrobu vody

Chilský start-up používá systém, který produkuje vodu díky technologii kombinující solární fotovoltaickou a tepelnou sluneční energii a zachycuje vlhkost vzduchu. Elektrárna využívá 62 hydropanelů a produkuje 10 000 litrů vody měsíčně.

V Chile je nedostatek vody aktuálně velmi palčivým problémem, které se vláda snaží řešit nejrůznějšími způsoby. Taktéž existuje velké množství projektů závisejících na obnovitelné energii, která je na rozdíl od fosilních paliv nevyčerpatelná a rozmanitá, navíc bez produkce skleníkových plynů.

Společnost AWA je jednou z těch, které produkují vodu kombinací dvou druhů obnovitelných energií. Systém pracuje se solární technologií pomocí hydropanelů, které se skládají z fotovoltaického a termálního panelu. Vzduch poté vstupuje do panelu a pomocí kondenzace generuje vlhkost, která po průchodu různými vzduchovými filtry zachycuje molekuly vody. Tato molekula vzduchu je zcela čistá, nemá žádnou chuť ani barvu.

Od toho okamžiku je zahájen proces ke zvýšení kvality molekuly, která je obohacována o minerály, prochází procesem ozonizace, UV paprsky a je filtrována přes aktivní uhlí s kokosovým obalem. Tato nová metoda pochází z potřeby bojovat se suchem a nedostatkem vody v Chile. Jedná se o velmi ambiciózní produkt, který usiluje o udržitelný zdroj pitné vody kombinující využití solární energie, která je aktuálně velmi silným hráčem na chilském energetickém trhu.

V roce 2020 byla tato společnost oceněna jako jeden z 50 nejlepších energetických start-upů na světě s pozitivním dopadem v Latinské Americe, kde soutěžila společně s dalšími 500 start-upy. Výzvou firmy je boj proti změně klimatu v několika latinskoamerických zemích, zejména v Chile, Argentině, Kolumbii, Peru a Brazílii, kde již mají ve vývoji, provozu a výstavbě 3 projekty.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Chile.

Zdroj: BNAmericas
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí