Chorvatsko investuje do chytrých elektrodistribučních sítí

Chorvatské energetické závody (HEP) investují 24 milionů eur do chytrých sítí s dotacemi z evropských fondů.

Operator distribucijskog sustava (HEP ODS), který je dceřinou společností HEP a provozuje distribuční centrum, investuje v pilotního projektu do tří funkčních celků chytré distribuční sítě. Jsou jimi chytré měrné infrastruktury, rozvoje a optimalizace konvenční sítě a automatizace středněnapěťové sítě v pěti z celkem 21 distribučních oblastí.

Ilustrační fotografie

„Projektovými aktivitami zvyšujeme efektivitu distribuce a snižujeme ztráty elektrické energie a zvyšujeme spolehlivost zásobování konečných uživatelů sítě. Druhá projektová aktivita Optimalizace a rozvoj konvenční sítě, zahrnující výměnu 449 transformátorů novými účinnějšími, už byla dokončena. Také jsme instalovali již více než 14 000 chytrých elektroměrů,“ řekl vedoucí projektu Krešimir Ugarković.

Jde o první projekt HEP ODS, který je spolufinancován dotacemi z fondů EU. Z celkové hodnoty projektu 24 milionů eur dokonce 20 milionů eur (85 %) je financováno z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Realizací projektu se dosáhne výrazných úspor, protože například jen jedno procento ztrát v distribuční oblasti Elektra Zagreb představuje spotřebu 7500 domácností,“ doplňuje Anton Marušić, ředitel Elektry Zagreb. Ztráty elektrické energie v distribuční síti v roce 2021 činily 1212 GWh, čili 7,2 procent odebrané elektrické energie (16 877 GWh).

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

„Desetiletý plán investic do distribuční sítě počítá s částkou ve výši 1,7 miliardy eur a zahrnuje i závazky a strategické předsevzetí Chorvatska zaměřit se na obnovitelné zdroje energie, se zvláštním důrazem na snižování ztrát v distribuční elektroenergetické síti,“ informoval Lahorko Wagmann z Chorvatské energetické agentury.

V rámci projektové aktivity Chytrá měrná infrastruktura se v distribuční oblasti instaluje 10 000 chytrých elektroměrů u konečných spotřebitelů a 3041 elektroměrů v transformačních stanicích. Projekt dále zahrnuje instalaci 248 energeticky účinných transformátorů.

Připravil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chorvatsko.
Zdroj: Privredni.hr

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Chorvatsko | Evropa | Slovinsko | Zahraničí