Zdroj: CzechTrade

Chystáte se podnikat v Číně? Počítejte s investicemi do dodržování ekologických předpisů

Čínská vláda je odhodlaná přeměnit zemi na zelenou, nízkouhlíkovou a oběhovou ekonomiku. Zahraniční společnosti podnikající v Číně budou muset přijmout a přizpůsobit se stále silnějším zákonům a řádné implementaci a dodržování ekologických předpisů.

V závislosti na odvětví budou muset subjekty se zastoupením v zemi provést nezbytné změny, aby dodržovaly ekologické předpisy a vyhnuly se pokutám a sankcím.

Ilustrační fotografie

Environmentální soulad, také známý jako green compliance, zahrnuje všechny ekologické zákony, předpisy a normy, které musí být respektovány a uplatňovány společnostmi působícími v Číně.

Vloni čínské úřady zveřejnily pokyny, jak dodržovat a implementovat současné předpisy. Subjekty, které jsou proaktivní a zahrnou do svých obchodních plánů dodržování ekologických zásad, budou mít větší konkurenční výhodu.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Ve srovnání s Evropou a Spojenými státy je vývoj standardů udržitelnosti ESG (environmental, social, and governance) stále v počátečním stavu. V současné době v Číně neexistuje žádný zákon upravující odpovědnost ESG, nicméně hlavní znečišťovatelé a společnosti, které je financují, musí předkládat výroční zprávy s podrobnostmi o řadě environmentálních informací.

Zahraničním společnostem se doporučuje, aby do svých podnikatelských plánů začlenily dodržování ekologických norem a provedly několik preventivních opatření, jako je audit svých zařízení a dodavatelského řetězce za účelem zjištění možných zlepšení, investování do správy nástrojů, technologií a služeb, aby splnily ekologické povinnosti, budoucí změny předpisů a konečně začlenily udržitelnost do své strategie řízení rizik.

V některých odvětvích již investoři a další zainteresované strany očekávají od společností odpovědné postupy udržitelnosti.

Vzhledem k serióznosti Číny, pokud jde o její cíl zelené ekonomiky, lze očekávat, že v příštích letech budou oznámeny aktualizace předpisů a nová pravidla ochrany životního prostředí. České firmy působící v Číně by si měly vytvořit podrobný plán investic, změn provozních pracovních postupů a vystavení se neslučitelným článkům v dodavatelském řetězci, aby se účinně přizpůsobily zpřísnění ekologických požadavků.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade Číně (Šanghaj)
Zdroj: Woodburn Accountants & Advisors

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí