Čína bojuje s obezitou – příležitost pro výrobce zdravých potravin a doplňků

Čína čelí problému obezity – s rostoucím počtem obyvatel ve městech, rostoucím disponibilním příjmem a větší chutí vyzkoušet zahraniční jídla.

Podle absolutního počtu obézních lidí je Čína na druhém místě (přes 97 mil. obyv.) na světě po USA (přes 109 mil.). Při přepočtu na procenta obézních mezi dospělou populací (necelých 7 %) zaujímá Čína až 157. pořadí mezi 192 zeměmi. Nicméně trend přibývání na váze, zejména u dětí, je pro čínskou vládu varovný signál.

Čínská vláda nedávno vydala směrnici k implementaci Iniciativy „Healthy China“, která má podpořit lidi k přijímání zdravějšího životního stylu a jídelníčku. Směrnice stanovuje specifické cíle pro snížení denního příjmu soli na méně než pět gramů, příjem oleje na vaření mezi 25 a 30 gramy a příjem cukru na 25 gramů do roku 2030. Denní příjem tuku pro dospělé by měl být snížen na méně než 32 % jejich celkového denního příjmu energie do roku 2022 a do roku 2030 na méně než 30 %.

Dle čínského Ústavu pro výživu a zdraví vláda rovněž svými opatřeními omezí výrobu a prodej potravin s vysokým obsahem cukru a podpoří výrobce potravin se sníženým či žádným obsahem cukru. V této souvislosti lze rovněž očekávat zpřísnění pravidel, co a jak musí obsahovat etiketa výrobku.

K větší poptávce po těchto potravinách přispívá i stárnutí populace v Číně (do roku 2050 30 % obyvatel starších 60 let). Dalšími faktory růstu jsou zvyšující se úroveň vzdělání a internetová zdatnost čínské střední třídy. Konzumace ekologických a zdravých potravin a doplňků je nyní v čínské společnosti považována za symbol statusu a v krátké době tak vytvořila relativně zajímavý trh s produkty životního stylu v zemi. Přičemž zahraniční produkty mají mnohem lepší pověst mezi čínskými spotřebiteli, než domácí produkce. Dle některých průzkumů 73 procent čínských spotřebitelů je připraveno zaplatit více za potraviny považované za zdravější a 58 procent čínské střední třídy (ve věku 20–49 let) je ochotno zaplatit více za etické značky.

Nicméně pro legální prodej zdravých výrobků v Číně je nutné získat certifikát zdravotní nezávadnosti (Food Approval Certificate) vydaný čínským příslušným úřadem pro každé funkční jídlo a výživový doplněk. To vyžaduje předložit čínským úřadům mnoho dokumentů, vč. zprávy o výzkumu a vývoji produktu, vzorec produktu a související dokumenty a zprávy o hodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví. Další variantou vstupu na čínský trh je prostřednictvím prodeje na cross-border e-commer platformách (CBEC), kde se certifikace nevyžadují (o CBEC jsme psali v předešlých článcích). Příležitost se nachází i v surovinách, ze kterých se zdravé potraviny vyrábějí. Jednotlivé ingredience je však také nutné certifikovat před vývozem do Číny.

Zájemci o bližší informace k tomuto tématu se mohou obrátit na zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Číně. Rádi zodpovíme vaše dotazy a doporučíme formy vstupu na čínský trh.

Zdroj: přepočet z údajů WHO, China Daily, National Health Commission, China Briefing
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Pekingu

Pravidelné novinky e-mailem