Čína chce být jedničkou na světě v oblasti umělé inteligence

Umělá inteligence (AI) v Číně ovlivňuje ekonomiku, ale i každodenní život Číňanů a je široce využívána v mnoha průmyslových odvětvích. I zahraniční firmy se mohou podílet na zdejším rychlém vývoji AI průmyslu.

Čína se chce stát světovým lídrem na poli umělé inteligence (Artificial Intelligence /AI/) a světovým inovačním centrem v AI do roku 2030. Za tímto plánem jde neochvějně. Podpora AI v Číně je součástí iniciativy „Made in China 2025“, která má posunout čínskou ekonomiku na vyšší úroveň, tj. taženou inovacemi. V roce 2017 také čínská vláda vydala nový plán pro rozvoj AI v Číně (Next Generation Artificial Intelligence Development Plan /NGAIDP/), přičemž ročně má v plánu vydat 22 mil. USD.  

Již v předchozích letech patřila Čína k nejatraktivnějším destinacím pro investice do AI průmyslu. Od roku 2013 do 1. čtvrtletí 2018 přilákala Čína nejvíce investic do AI na světě (60 %). Investice čínských venture investorů do podniků AI jsou téměř 4x vyšší než investice provedené jejich americkými protějšky. Trh AI v Číně měl hodnotu 3,05 mld. EUR (do konce roku 2017), což představovalo meziroční nárůst o 67 %. Odhaduje se, že čínský trh AI poroste v roce 2019 na přibližně 10 mld. USD.

Díky stále výkonnějším počítačům, novým algoritmům, rozsáhlé databázi dat a menším překážkám v jejich získávání a šíření a velkému množství talentovaných techniků a vědců se Čína stává zemí, která má největší výhody, aby se stala jedničkou ve vývoji v oblasti strojové inteligence. Klíčem k čínskému rozvoji AI je 800 mil. čínských uživatelů internetu a 700 mil. uživatelů smartphonů.

V oblasti AI se v Číně pohybuje více než 3000 společností, převládají společnosti zabývající se aplikacemi AI do jednotlivých průmyslových oborů. Čínská vláda svěřila určité úkoly ve vývoji AI místním technologickým gigantům. Alibaba Could se tak musí ve výzkumu věnovat oblasti AI pro inteligentní města, Baidu v sektoru autonomních vozidel, Tencent v lékařských zobrazovacích systémech a iFlytek v rozpoznávání hlasu. Samotný čínský rozvojový plán (NGAIDP) upřednostňuje aplikace AI ve vojenském a obranném průmyslu, v oblasti bezpečnosti a dohledu.

Byť z výše popsaného může vypadat, že Čína je ve vývoji AI soběstačná, není tomu tak. Čína je velmi silná, pokud jde o vývoj aplikací, ale není už tak silná ve vývoji základních technologií, hardwaru. Stále existují příležitosti ke spolupráci se zahraničními subjekty. Vysoce specializované produkty a služby mají největší šanci na úspěch. Za úvahu stojí i investice do výzkumných a vývojových center v Číně, realizace školení, přenos technologií či budování společných výzkumných laboratoří atd.

Najít vhodného partnera na čínském trhu je klíčový faktor úspěchu. Poskytnutí informací o příležitostech a výzvách tohoto oboru v Číně, nalezení či prověření partnera je jen část asistence, které zahraniční kanceláře CzechTrade v Číně mohou českým firmám poskytnout. Neváhejte se na nás obrátit a prodiskutovat možnosti rozšíření vašich aktivit do Číny.

Zdroj: EU SME Centre, Daxue Consulting, MIIT, CB Insights
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu

Pravidelné novinky e-mailem