Čína otevírá více průmyslových oborů zahraničním investicím

Nově vydané seznamy oborů naznačují, kam v Číně mohou zahraniční podniky investovat.

Dne 1. 1. 2020 vstoupí v platnost nový zákon o zahraničních investicích. Jeho nezbytným doplňkem jsou Negativní seznam zahraničních investic (národní a pro volné zóny obchodu; National Negative List, Free Trade Zone Negative List) a Katalog podporovaných zahraničních investic (Foreign Investment Encouraged Catalogue). Všechny tři dokumenty byly nově vydány Národní rozvojovou a reformní komisí a Ministerstvem obchodu ČLR, dokumenty začnou platit od 30. 7. 2019. Všechny seznamy a katalog (v čínštině) jsou na vyžádání k dispozici v zahraniční kanceláři agentury CzechTrade v Pekingu.

Negativní seznamy vyjmenovávají průmyslové obory, do kterých zahraniční investor nemůže vůbec investovat či jen omezeně. V obou negativních seznamech byl snížen počet oborů, kde jsou zahraniční investice zakázány/omezeny. Nový národní negativní seznam tedy zrušil omezení/zákaz v oborech produkce papíru, důlní průmysl (molybden, cín, fluorit, antimonit), zemědělství a službách. Negativní seznam pro volné zóny obchodu pak zrušil omezení/zákaz v rybářském a tiskařském průmyslu.

Katalog podporovaných zahraničních investic se skládá ze dvou subkatalogů, jeden je určen opět pro celou Čínu a druhý je aplikovatelný na vybrané provincie/regiony centrální, západní a severovýchodní Číny (regiony, které potřebují větší podporu pro lákání zahraničních investorů). Zahraniční projekty, které spadají do podporovaných oborů, mohou získat preferenční zacházení, jako jsou daňové pobídky, rychlejší a jednodušší schvalovací proces, levnější pronájem půdy. Na národní úrovni jsou vítány tedy zahraniční investice z následujících oborů: moderní zemědělství, pokročilé strojírenství, pokročilé a nové technologie, úschova energie, ochrana životního prostředí a moderní služby. Zvlášť jsou pak vítáni zahraniční investoři do regionů Anhui, Hunan, Sichuan, Henan, Yunnan a Vnitřní Mongolsko.

Přestože se obor nachází na seznamu podporovaných či není obsažen v negativním seznamu, doporučuje se zahraničním firmám provést si předběžný průzkum, zda nejsou vyžadovány další podmínky či procedury nutné ke schválení investice u jiných relevantních (oborových) úřadů. S tímto prověřením mohou pomoci i zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Číně.

Zdroj: China Briefing, MOFCOM, NDRC
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu

Pravidelné novinky e-mailem