Čína plánuje masivní rozšíření své železniční sítě o 10 000 km

Čína plánuje výstavbu okolo 10 000 km své meziměstské, městské a příměstské železniční sítě. Toto masivní rozšíření je naplánováno v průběhu pěti let a má za cíl propojit velké městské klastry – Greater Bay Area, Yangtze River Delta (YRD) a Peking –Tchien-ťin – Che-pej.

Státní plánovací komise potvrdila, že okolo 6000 km bude vybudováno již během následujících tří let. Rozšíření čínské železniční sítě je součástí vládní strategie a 14. pětiletky (2021–2025). V současnosti má Čína druhou nejrozsáhlejší železniční síť na světě a do roku 2035 má v plánu mít okolo 200 0000 km železničních tratí včetně 70 000 km vysokorychlostních tratí. 

Všechny velké městské klastry/celky v Číně budou touto tratí navzájem propojeny, což přinese do budoucna i příležitosti pro zahraniční investory. Plány na upgrade a poskytnutí lepší integrace mezi těmito regiony zrychlí proces čínské urbanizace. Příležitosti pro zahraniční firmy budou v dodávkách potřebných dopravních zařízení i ve službách, které budou používat cestující. 

Zpracoval: kolektiv kanceláře CzechTrade Čína se sídlem v Šanghaji.
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí