Čína podpoří mezinárodní spolupráci v digitální ekonomice

Čínské autority zveřejnily nové pokyny upravující zahraniční investice a spolupráci v digitální ekonomice. Ve směrnicích se ministerstva a vládní organizace zavazují k aktivní integraci s globálním průmyslovým řetězcem digitální ekonomiky.

Pokyny umožnění společnostem rychlejší zakládání výzkumných a vývojových center a specializovaných center pro produktový design v zahraničí. Dále bude podporováno posilování spolupráce a společný vývoj se zahraničními technologickými společnostmi z oblasti big data, 5G, umělé inteligence a technologie blockchain.

Podle čínské akademie informační a komunikační technologie činil v roce 2020 růst čínské digitální ekonomiky 9,7 % a škála čínské digitální ekonomiky dosáhla za minulý rok hodnoty 39,2 trilionu RMB (okolo 6,1 trilionu USD), což tvoří 38,6 % celkové hodnoty HDP.

Vzhledem k tomu, že je čínská digitální ekonomika celosvětově na druhém místě, Čína stanovila rozvoj oblasti digitální ekonomiky ve svém 14. pětiletém plánu pro období let 2021 až 2025 jako svou prioritu.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade Jihovýchodní Čína se sídlem v Šanghaji.
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí