Čína pokračuje v reformování státních podniků, aby zvýšila jejich efektivitu

Letošní vládní pracovní zpráva objasnila klíčové úkoly státních podniků v Číně, včetně hlavního úkolu – reformovat státní podniky.

Státní podniky pod správou ústřední vlády přijaly řadu opatření na podporu strategické restrukturalizace a obchodní integrace. Čínská komise pro správu státních aktiv (SASAC) uvedla, že čisté zisky státních podniků pod správou ústřední vlády vzrostly na 1,75 bilionu juanů (277 miliard dolarů) v prvních 11 měsících loňského roku. Úprava a optimalizace struktury státního kapitálu se stává zásadní pro budoucnost.

Ilustrační fotografie

Do konce roku 2021 bylo dosaženo 70 procent cílů reforem státních podniků a odhaduje se, že zbývajících 30 procent bude dosaženo do druhé poloviny roku 2022. Během letošního sjezdu všečínských zástupců je velká pozornost věnována právě restrukturalizaci státních podniků. Pro další realizaci tříletého akčního plánu je přitom nutné zajistit, aby byl jejich provozní model efektivnější, což je dlouhodobě pro čínské státní podniky výzvou.

Výzkumný pracovník z pekingské univerřzity Xia Lu poukázal na to, že restrukturalizace státních podniků se zaměřuje na úsporu zdrojů a přínos pro zaměstnavatele i zaměstnance. Dodal, že státní podniky by si také měly ujasnit svou hlavní odpovědnost a hlavní předmět podnikání a zaměřit se na to, aby byly efektivnější. Klíčem k rozvoji čínských státních podniků je integrace zdrojů a strukturální reformy.

Čínské státní podniky jsou stále dominantní částí ekonomiky v mnoha odvětvích. Jejich reforma je tak klíčovou pro celou čínskou ekonomiku. Trvající důraz na jejich reformu je zároveň dobrým signálem pro celé směřování ekonomiky.

Čínské státní podniky začínají být v posledních letech otevřenější spolupráci se zahraničními firmami a v mnoha odvětvích již zakládají společné podniky se zahraničním firmami, včetně těch českých. Stále však platí, že jednání s čínskými státními podniky je během na dlouhou trať.

Zpracoval tým pracovníků zahraničních kanceláří agentury CzechTrade v Číně (Peking).
Zdroj: CGTN

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí