Čína pokračuje ve snaze vybudovat nízkoemisní energetický systém

Asijský gigant udělal velké změny ve svém energetickém mixu, aby snížil emise svých skleníkových plynů. Včetně snížení používání uhlí a podpory rozvoje nefosilních paliv.

Čína udělala velké změny ve svém energetickém mixu, aby snížila emise svých skleníkových plynů. Včetně snížení používání uhlí a podpory rozvoje nefosilních paliv. Podíl uhlí se na celkové spotřebě energie v Číně snížil ze 72,4 % v roce 2005 na 56,8 % v roce 2020. Energie z nefosilních paliv činila v Číně v roce 2020 téměř 16 % celkové spotřeby energie, což je nárůst o 8,5 % oproti roku 2005.

Čína si určila cíl dosáhnout vrcholu uhlíkových emisí do roku 2030 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade Čína.
Zdroj: CGTN
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí