Čína prodlouží daňové pobídky pro zahraniční investory

Jedná se o součást procesu postupného otevírání Číny a přilákání zahraničních investic.

Čína prodlouží preferenční daňovou politiku pro zahraniční investory investující do obligací v pevninské Číně. Jedná se o součást procesu postupného otevírání Číny a přilákání zahraničních investic.

Zahraniční investoři mohou podle tohoto nařízení počítat s tím, že budou vyjmuti z platby korporátní daně a DPH z jejich výnosů z obligací vyplývajících z jejich investic na čínském trhu s obligacemi, a to až do skončení 14. leté pětiletky, tj. do roku 2025.

Navíc čínská vláda v souvislosti se zvyšujícími se náklady odloží platbu daní pro malé a střední podniky z výrobního sektoru. Vláda rovněž chystá odložení platby daní pro společnosti zabývající se spalováním uhlí a topením.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade Čína. Zdroj: Xinhua News Agency

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí