Čína rozšiřuje zvýhodněný katalog pro zahraniční investory

28.12.2020 vydala Národní rozvojová a reformní komise (NDRC) a Ministerstvo obchodu (MOFCOM) Katalog odvětví zvýhodňující zahraniční investice, který bude implementován od 27.1.2021 a nahradí verzi z roku 2019.

Katalog zahrnuje dvě podkategorie – jedna zahrnuje celou Čínu (národní katalog) a druhá zahrnuje centrální, západní a severovýchodní regiony v Číně (regionální katalog). Společně pak katalog identifikuje odvětví, kde budou vítány zahraničí přímé investice (FDI), kterým bude poskytnuta preferenční politika. Nově vydaný katalog 2020 obsahuje celkem 1235 položek, což je zvýšení o 10 % oproti předešlé verzi. Revize katalogu 2020 podporuje zahraniční investice v těchto třech oblastech – vyspělá výrobní odvětví, služby s orientací na výrobu a vyspělý průmysl v regionech centrální, západní a severovýchodní Číny.   

Budou podporovány specifické sektory včetně výroby určitých finálních produktů jako např. integrované obvody, balicí a testovací zařízení, laserové zařízení, UHD televize, ventilátory, zdravotnické zařízení s umělou inteligencí, klíčové nové materiály, speciální ventily, speciální ložiska, speciální sklo, apod. Ve službách budou podporovány zahraniční společnosti, které se budou orientovat na výrobní služby jako např. 5G telekomunikační technologie, blockchain technologie, design čističek odpadních vod, moderní služby apod. Ke zmenšení rozdílu mezi bohatým východním pobřeží Číny a méně rozvinutým regionům v centrální, západní a severovýchodní Číně, bude sloužit regionální katalog podporující zahraniční investice v těchto regionech. Preferenční politika pro zahraniční investory ve vybraných zvýhodněných odvětvích bude zahrnovat vyjmutí z dovozního cla, přístup k nižším sazbám za pozemky a zvýhodnění pro užívání půdy a ve vybraných oblastech i nižší sazbu korporátní daně.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Čína, Šanghaj.

• Oblasti podnikání: Ostatní
• Teritorium: Čína