Čína upravuje cla u téměř 1000 komodit

Úprava vstoupí v platnost 1. ledna 2022 a zahrnuje komodity jako jsou léky proti rakovině nebo produkty pro vodní sporty a dětského oblečení. Dále sem patří lyžařské vybavení, umělecká díla, autodíly pomáhající snižovat emise skleníkových plynů, vysokonapěťové kabely pro vysokorychlostní vlaky a komponenty palivových článků.

Čína zavede prozatímní cla, která jsou nižší než sazby dle doložky nejvyšších výhod (MFN) v rámci systému Světové obchodní organizace na 954 dovážených komodit, uvádí oběžník, který vydala čínská Státní komise pro celní sazby.

Ilustrační fotografie

S ohledem na vývoj domácího průmyslu a změny v podmínkách nabídky a poptávky Čína od 1. ledna zvýší dovozní a vývozní cla na některé komodity v rozsahu přístupových závazků ke Světové obchodní organizaci, uvedl oběžník. Čína například uvalí vyšší vývozní cla na fosfor a měď, aby prosadila modernizaci a vysoce kvalitní rozvoj souvisejících průmyslových odvětví.

V souladu s dohodami o volném obchodu a preferenčními obchodními ujednáními s jinými zeměmi nebo regiony zavede země preferenční celní sazby na některé produkty z 29 zemí a regionů s cílem většího otevření čínské ekonomiky. V této souvislosti se plánuje hlavně snížení cel pro dovoz ze zemí RCEP, včetně Japonska, Austrálie či Vietnamu.
Podle oběžníku Čína příští rok také udělí preferenční celní zacházení nejméně rozvinutým zemím, které navázaly diplomatické vztahy s Čínou.

Zdroj: China Daily
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Čína se sídlem v Pekingu.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí