Čína uvolňuje pravidla pro schvalování zahraničních investic

Zkrácení a částečné zrušení povolovacích procedur na vybrané zahraniční investice a projekty v Číně má za cíl pomoci zahraničním společnostem s investicemi v této zemi.

Zkrácení a částečné zrušení povolovacích procedur na vybrané zahraniční investice a projekty v Číně pomohou zahraničním společnostem a zatraktivní Čínu pro nové zahraniční investory.

V nedávno uveřejněném pokynu od Národní komise pro rozvoj a reformy (NDRC) je uvedeno, že zahraniční investiční projekty do hodnoty 30 mil. USD již nebudou potřebovat povolení k registračním procedurám. Současně povolení pro projekty s hodnotou více než 30 mil. USD a méně než 300 mil. USD budou mít na starost provinční úřady, nikoliv centrální vláda.

Toto opatření by mělo výrazně urychlit celý schvalovací proces. Nicméně všechny projekty musí být v sektorech, které pokrývá tzv. Chinese Foreign Investment Promotion Industry Catalog. Toto nové nařízení NDRC je v souladu se současnou snahou čínské vlády přilákat do země další zahraniční investory, včetně těch českých.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Šanghaji
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí