Čína uvolňuje pravidla schvalovacích postupů u zahraničních investic

V nedávno zveřejněném pokynu Národní komise pro rozvoj a reformy (NDRC) uvedla, že zahraniční investiční projekty do 30 milionů amerických dolarů již nebudou muset využívat registrační postupy pro schválení.

Odstranění a zefektivnění schvalovacích postupů u vybraných zahraních investic a projektů přilákají nové investory a pomohou zahraničním společnostem. Očekává se pozitivní vliv na saldo přímých zahraničních investic do Číny, uvedli odborníci z oboru.

Zároveň bude schválení projektů nad 30 milionů USD a do 300 milionů USD předáno orgánům na provinční úrovni, nebude tedy nutné schválení na centrální úrovni. To by mělo výrazně urychlit celý proces. Projekty však musí být v odvětvích, na něž se vztahuje čínský katalog průmyslových odvětví pro podporu zahraničních investic.

Změny byly oznámeny v širším pokynu o dalším usnadnění a zefektivnění investičních projektů vydaném NDRC 22. března 2021. Odborníci se domnívají, že tento krok dále posílí schopnost Číny přilákat zahraniční investice, protože se zrychlí všechny schvalovací postupy a zvýší se role vlád na nižší úrovni.

Dále se očekává, že tento krok nejen sníží byrokracii pro zahraniční podniky, ale také povzbudí vlády na úrovni provincií k užší spolupráci s NDRC. Vlády na úrovni provincií častěji znají více specifik těchto investičních projektů než ústřední NDRC, takže rozšíření jejich mandátu pomůže formovat pozitivní vazbu mezi místními vládami a zahraničními podniky.

Tyto změny jsou součástí širšího úsilí země o to, aby trh hrál významnější roli při alokaci zdrojů snižováním nákladů pro zahraniční podniky a vytvářením rovných podmínek pro konkurenci mezi domácími a zahraničními podniky. 

Čísla Čínského statistického úřadu ukazují, že od ledna do února činila hodnota investic do fixních aktiv 4,52 bilionu RMB (688 miliard USD), což je meziroční nárůst o 25 procent a oproti roku 2019 nárůst o 3,5 procenta. Tyto změny vítají i zahraniční podniky, kterým urychlení schvalovacích procesů šetří čas i peníze.

Toto opatření je v souladu se současným úsilím čínské vlády o přilákání zahraničních investorů, které se dle dostupných čísel ukazuje jako velmi úspěšné. Jednodušší podmínky pro schvalování nových investičních projektů jsou pozitivní zprávou i pro české podniky uvažující o investici v Číně.  

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Severní Čína se sídlem v Pekingu.
Zdroj: Chinadaily.com
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí