Čína v následujících pěti letech zlepší své podnikatelské prostředí

Čína by měla podle přijatého 14. pětiletého plánu na léta 2021 až 2025 postupně zlepšovat své podnikatelské prostředí.

To se v poslední době zlepšilo, o čemž svědčí i fakt, že průměrná doba na zahájení podnikání v Číně klesla z více než 30 dnů na pouhé čtyři. V dalším pětiletém plánu čínské vlády se počítá s tím, že Čína přijme řadu opatření, které zefektivní a zrychlí reformy systému podnikání. Tato opatření na zlepšení a zrychlení podnikatelského prostředí již byla úspěšně aplikována v osmnácti pilotních zónách volného obchodu, a plánuje se, že se rozšíří celostátně.

V minulém roce čínská administrativa přijala řadu vládních opatření, která mají za cíl omezit monopoly a nekalou konkurenci. Během plnění tohoto plánu bude Čína pokračovat v posilování managementu kvality v klíčových produktech, odvětvích, projektech, spotřebním zboží a službách.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Čína, Šanghaj.
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí