Zdroj: CzechTrade

Číňané si oblíbili kempování. Jaké příležitosti to poskytuje zahraničním investorům?

V posledních letech se v Číně prudce zvýšil zájem o outdoorové aktivity, zejména o kempování, a to díky celostátní politice v oblasti fitness a vlivu pandemie covidu-19.

Tento nárůst vedl k výraznému zvýšení poptávky po vybavení pro kempování, což podpořilo rychlý růst a trvalý vzestup tohoto odvětví. Podle odhadů dosáhne do roku 2025 ekonomika kempování v Číně odhadované hodnoty 1,44 bilionu juanů (202,04 miliardy dolarů).

Ilustrační fotografie

Zatímco v Číně je v současné době míra účasti na outdoorových aktivitách přibližně 10 %, což je výrazně méně než v zemích, jako jsou Spojené státy, kde dosahuje více než 50 %, oživení outdoorového průmyslu v Číně vedlo k rostoucí popularitě kempování. Díky rozmanitým možnostem rekreace a relativně dostupným vstupním podmínkám pomáhá kempování překonávat rozdíly a snižovat rozdíly v míře zapojení mezi Čínou a vyspělými západními zeměmi.

Podle analýzy kempingového průmyslu v Číně dosáhla vloni hlavní velikost trhu s kempingovou ekonomikou 113,47 miliardy juanů, přičemž meziroční míra růstu činila 51,8 %. Tento impozantní růst dále posunul periferní trh na 581,61 miliardy juanů, což vykazuje významnou meziroční míru růstu 52,6 procenta.

ExportMag.cz: Olpran zkouší prorazit v Chile, z nějž roste ráj cyklistů

Očekává se, že vzestupný trend v odvětví kempování bude pokračovat, přičemž podle prognóz se do roku 2025 hlavní objem trhu v odvětví kempování dále zvýší na 248,32 miliardy juanů. Tento výrazný růst bude také hnací silou periferního trhu, který podle odhadů dosáhne 1,44 bilionu juanů. Čísla ukazují, že kempinkový průmysl v Číně se vyvíjí velmi slibně. Pozoruhodná míra růstu naznačuje rostoucí zájem spotřebitelů o kempování a jejich účast na něm, což přispívá k celkové expanzi trhu. S tím, jak stále více spotřebitelů přijímá kempování jako preferovanou možnost trávení volného času, se pravděpodobně objeví příležitosti pro investice a další rozvoj tohoto odvětví.

Vzhledem k trendu mají zahraniční investoři příležitost proniknout do specifických segmentů trhu, vyvinout diferencované produkty a služby a využít obrovského potenciálu čínského kempinkového trhu.

Podle nejnovějšího Katalogu podporovaných odvětví pro zahraniční investice (verze 2022) jsou zahraniční investoři vybízeni k investicím do několika odvětví souvisejících s kempingovými výrobky a službami, jako jsou například: 

  • Rozvoj turistické infrastruktury a poskytování informačních služeb v oblasti cestovního ruchu. 
  • Výstavba, provoz a správa venkovních sportovních zařízení a fitness zařízení, jako jsou sportovní kempy.
  • Výzkum, popularizace a propagace sportovních produktů a služeb. 

Zahraniční investoři se budou muset strategicky zaměřit na konkrétní segmenty trhu kempů a snažit se o rozvoj diferencovaných produktů, služeb a jedinečné značky.

Uplatnění diferencovaného přístupu zahrnuje dva klíčové aspekty:

  • Identifikace a zaměření se na nově vznikající segmenty trhu, jako je například glamping, a alokace zdrojů na výzkum a vývoj produktů souvisejících s kempováním, které jsou určeny pro různé scénáře kempování. 
  • Využití dostupných zdrojů kempů k nabídce řady odlišných služeb, čímž se zamezí nadbytečným nabídkám s nízkou hodnotou. Názorným příkladem je přijetí konceptu kempování +, který může vytvářet ekonomické synergie a usnadnit vznik osobitých kempů a inovativních kempinkových projektů.

Rychlý růst čínského kempinkového průmyslu spolu s rostoucí poptávkou po kempinkových produktech a službách představuje lukrativní příležitosti pro zahraniční investory. Strategickým investováním a využitím zdrojů kempů si mohou zahraniční investoři vytvořit silnou pozici na tomto prosperujícím trhu. Klíčem k dosažení úspěchu a využití obrovského potenciálu čínského kempingového průmyslu bude přizpůsobení se novým trendům a uspokojení vyvíjejících se potřeb čínských kempujících.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade Čína (Šanghaj).
Zdroj: Dezan Shira & Associates

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Neurčeno | Obchod | Ostatní | Služby

Doporučujeme