Čínská digitální ekonomika: příležitosti a výzvy

Čínská digitální ekonomika se po letech exponenciálního rozvoje stala jednou z dominantních ekonomických sil.

Země učinila digitální ekonomiku kritickou součástí své národní rozvojové strategie a vypracovala podrobný plán a pobídky k podpoře tohoto odvětví. Čína řídí zdravý rozvoj sektoru digitální ekonomiky prostřednictvím regulačních opatření.

Ilustrační fotografie

Čínská digitální ekonomika je nejživější na světě a roste exponenciální rychlostí, kterou může překonat jen málokdo. I toto odvětví se postupně stává jednou z dominantních sil národního hospodářství. Mezi technologie, které podporují rozvoj digitální ekonomiky, patří především velká data, cloud computing, internet věcí, blockchain, umělá inteligence a 5G komunikace a tak dále.

V roce 2021 dosáhla čínská digitální ekonomika 7,1 bilionu dolarů (47,94 bilionu jüanů), což je druhé místo po Spojených státech. Statistiky také ukazují, že podíl digitální ekonomiky na národním HDP, měřený kombinovanou hodnotou technologických produktů a integrovaných digitálních vstupů, dosáhl v roce 2021 39,8 %, oproti 20,9 % v roce 2012.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Čína učinila digitální ekonomiku kritickou součástí své národní rozvojové strategie. Už 14. pětiletý plán rozvoje digitální ekonomiky (dále jen 14. FYP) poskytuje podrobný plán a pobídky k podpoře tohoto sektoru. Čína posílí své schopnosti ve strategických oblastech, jako jsou senzory, kvantové informace, komunikace, integrované obvody a blockchain, a také prosazuje technologie jako 6G.

Usnadní také digitální transformaci dodavatelského řetězce za účelem lepšího využití zdrojů dat a zlepšení řízení digitální ekonomiky.
Pětiletý plán také zaručuje zvýšení produkce klíčových průmyslových odvětví v digitální ekonomice do roku 2025 na 10 % národního HDP ze 7,8 % v roce 2020. Toto číslo se konkrétně týká přímé přidané hodnoty přenosu informací, software a služby informačních technologií.

Dále jsou mezi cíli zvýšení míry připojení čínských průmyslových podniků k průmyslovým internetovým platformám na 45 % a zvýšení počtu čínských domácností připojených k širokopásmovému připojení s rychlostí alespoň 1 gigabajt za sekundu na 60 milionů do roku 2025.

Ilustrační fotografie

Digitální ekonomika vytváří obchodní příležitosti pro zahraniční společnosti

Velký čínský domácí trh nabízí velké výhody, které umožňují rychlou komercializaci digitálních technologií. Čína, která představuje více než 40 % hodnoty celosvětových transakcí, má největší trh elektronického obchodu na světě. Naprostá velikost čínské internetové uživatelské základny podporuje neustálé experimentování a umožňuje digitálním hráčům rychle dosáhnout úspor z rozsahu.

Síla čínské digitální spotřeby přesahuje výhody rozsahu. V dnešní době je téměř každý aspekt života lidí neoddělitelný od digitálních technologií, včetně vzdělávání, zdravotnictví, informačních služeb, zábavy, financí a elektronického obchodování. Tento pevný základ umožnil rozšíření služeb poskytovaných spotřebitelům a urychlil komercializaci nových produktů. Zahraniční společnosti mohou prozkoumat nové a inovativní služby, které lze začlenit do stávajícího digitálního ekosystému.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Některé zahraniční společnosti, zejména ty v technologickém sektoru, se však stahují z Číny. Renomované globální firmy jako Amazon, Uber a Airbnb postupně opustily zemi, zatímco jejich původní protějšky – JD, Meituan a Ctrip – nadále prosperují. Analýza přisuzuje nedostatek lokalizace jako součást důvodu, proč některé společnosti odcházejí. Kromě toho nová právní opatření také zvyšují náklady na dodržování předpisů a zvyšují nejistotu pro západní společnosti působící v Číně.

Zahraniční technologické firmy čelí jak regulačním opatřením, tak konkurenci ze strany místních společností, čelí větším výzvám, jak rozšířit provoz a získat více zákazníků.

To neznamená, že by se zahraniční společnosti měly vyhýbat investicím do technologií v Číně. Vzhledem k obrovskému rozsahu a velikosti čínské digitální ekonomiky stále existují obchodní příležitosti pro zahraniční poskytovatele technologických řešení a jsou aktivně podporovány v oblastech, jako jsou průmyslová digitální transformace, služby, řešení pro udržitelný rozvoj, spotřební produkty a další.

Potenciální průmyslová odvětví pro zahraniční investice zahrnují vývoj softwaru, řízení podpory informačních technologií a údržbu moderního špičkového vybavení. Aplikace informačních technologií navíc přináší příležitosti i v jiných odvětvích, včetně zdravotnictví, výroby vozidel a energetické transformace. Dveře jsou otevřené pro zahraniční investory ve výzkumu a zkoumání nových technologií, které přispějí k rozvíjejícímu se čínskému digitálnímu sektoru.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade Čína (Šanghaj)
Zdroj: Dezan Shira & Associates

• Oblasti podnikání: Služby | Software a ICT služby
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí