Čínská provincie Hebei zvyší úroveň minimální mzdy

Provinční vláda oznámila nárůst minimální mzdy o 12-15%.

Od 1. 11. 2019 se zvýší minimální mzda v provincii Hebei, poprvé po 3 letech. Patřila dlouhodobě k provinciím, které měly nízkou minimální mzdu. Minimální mzda se zvýší ve všech 4 kategoriích (dle úrovně hospodářského vývoje a životních nákladů v jednotlivých oblastech):
I) 1 900 RMB (268 USD),
II) 1 790 RMB (253 USD),
III) 1 680 RMB (237 USD),
IV) 1 580 RMB (223 USD).
Po zvýšení budou provinční minimální mzdy 9. nejvyšší  v zemi. Minimální mzda v sobě nezahrnuje částky na sociálních pojištění a příspěvek do fondu bydlení (jak zaměstnanců tak zaměstnavatelů).

Provincie obklopuje hlavní město Peking a patří do ekonomické zóny Jing-Jin-Ji (Beijing-Tianjin-Hebei) a do hospodářského regionu zálivu Bohai (Bohai Bay Economic Region). Oblasti, které jsou důležité jak ekonomicky tak politicky. Je centrem zemědělství, výroby a těžkého průmyslu, zejména produkce uhlí, ocele, železa, strojírenství, petrochemický, textilní a potravinářský průmysl. Životní prostředí patří k nejvíce znečištěným a zvýšením minimální mzdy se vedení snaží o přilákání kvalifikovanější pracovní sílu a posunout provinční průmysl k pokročilejším sektorům.

Zájemci o více informací o hospodářském vývoji v jednotlivých regionech Číny se mohou obrátit na vedoucí zahraničních kanceláří agentury CzechTrade v Číně.

Zdroj: China Briefing, Hebei Provincial Government
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Pekingu

Pravidelné novinky e-mailem