Čínské investice v zahraničí rostou

Rostoucí čínské investice v zahraničí zvyšují tlak na větší otevřenost doma.

Čínské nefinanční přímé zahraniční investice (PZI) do ekonomik účastnících se Iniciativy pás a stezka (BRI) za prvních sedm měsíců letošního roku meziročně prudce vzrostly o 9,9 procenta na 11,29 miliardy dolarů, oznámilo ministerstvo obchodu ve čtvrtek. „Po letech růstu infrastruktury již mnoho zemí a regionů zapojených do BRI začalo budovat jak výrobní, tak high-tech ekonomické zóny, regionální servisní centra pro námořní dopravu, leteckou dopravu a cestovní ruch,“ řekl Sang Baichuan, děkan institutu mezinárodního obchodu na univerzitě mezinárodního obchodu a ekonomiky v Pekingu. 


„Tyto ekonomiky také požadují více podpůrných projektů, jako jsou sítě vlaků, metra, sklady, chladírenské řetězce a zdravotnické služby, aby zrychlily své tempo urbanizace a zlepšily životní úroveň lidí, zejména v zemích jako Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Ghana a Alžírsko,“ dodal Baichuan.

V přepočtu na americké dolary se PZI Číny zvýšilo meziročně o 4,2 procenta na 62,81 miliardy dolarů, ukázala data ministerstva. Investice čínských společností do přenosu informací a softwarových služeb na zámořských trzích meziročně stouply o 32,9 procenta na 4,81 miliardy dolarů. Investice čínských firem v oblastech, jako je vědecký výzkum a technické služby, výroba, doprava a ubytovací služby jsou také na vzestupu, což naznačuje trend diverzifikovaného portfolia PZI.

Vzhledem trvajícímu úsilí Číny o prohloubení reforem a otevírání se země chystá poskytnout zahraničním investorům více obchodních příležitostí. Dle ministerstva Čína také v určitých segmentech pokračuje v otevírání svého obrovského domácího trhu a urychluje formulování a další redukci negativního seznamu (tj. seznamu odvětví, kam nesmí investovat zahraniční firmy) pro rok 2022.

Ministerstvo obchodu, které si vyžádalo názory a návrhy od různých zúčastněných stran, spolupracuje s dalšími vládními pobočkami na studiu jejich vstupů, návrhů a souvisejících informací. Čína podle něj dále zkrátí negativní seznam zahraničních investic s cílem vybudovat otevřenější ekonomiku.

Na pozadí prudkého poklesu globálních přímých zahraničních investic došlo v Číně k jejich významnému růstu. Globální příliv kapitálu do země za prvních sedm měsíců letošního roku meziročně vzrostl o 25,5 procenta na 672,19 miliardy RMB, ukázala oficiální data.
„Rostoucí PZI ukazují rostoucí důvěru globálních investorů v čínskou ekonomiku. Čínské paradigma duálního oběhu stabilizuje kondici a odolnost domácích i zahraničních trhů,“ řekl Julien Hueber, výkonný viceprezident skupiny Industry Solution. „Neustále se zlepšující podnikatelské prostředí nabízí nadnárodním korporacím velké příležitosti, jak ziskově rozšířit svoji globální stopu a optimalizovat kapacitu a efektivitu svých dodavatelských řetězců,“ dodal Hueber.

Otevírající se čínská ekonomika přináší při zvládnutí místních specifik i výrazné příležitosti pro české firmy.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Čína.
Zdroj: China Daily
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí