Čínské rozvojové zóny v zahraničí

Čínský „vývoz“ speciálních ekonomických zón a zón volného obchodu do zahraničí za účelem povzbuzení čínské výroby v zahraničí.

V 80. a 90. letech 20. století a také v současnosti se v Číně zakládaly a zakládají různé rozvojové zóny ve formě zvláštních ekonomických zón (anglická zkratka SEZ), ekonomických a technologických rozvojových zón (ETDZ), hi-tech průmyslových a vývojových parků (HTDZ), zón volného obchodu (FTZ), zón pro exportní zpracování (EPZ) a hraničních ekonomických zón (BECZ). Důvodem zakládání bylo a je zajistit ideální podnikatelské podmínky pro zahraniční (původní záměr pro zahraniční investice) a domácí podniky.  
S čínskou iniciativou „Pás & Stezka“ (Belt & Road Initiative /BRI/) je tento koncept (zakládání speciálních zón, které například přinášejí různé daňové a celní výhody, nižší nájmy pro čínské subjekty) Čínou aktivně propagován v zahraničí. Lokalita je samozřejmě volena dle potenciálu pro čínské firmy. Plusové body přináší blízkost k rozvojovým trhům, kde se očekává růst investic a spotřeby v budoucnu a povědomí o uzavírání preferenčních dohod v různých regionech, např. panafrická dohoda o volném obchodu (přičemž Čína je sama aktivním hráčem při těchto jednáních s různými uskupeními či jednotlivými státy – např. s Euroasijskou hospodářskou unií).
Po porovnání ekonomických ukazatelů jako je HDP, jeho růst, HDP na hlavu a demografického vývoje v jednotlivých zemích je jasné, že země jihovýchodní Asie a Afriky nabízejí nejziskovější základnu pro lokaci výrobních investic z Číny. Níže uvádíme stručný přehled čínských zón a parků v zahraničí:

 Země Počet zón a parků Země Počet zón a parků
ASIE32Nigérie5
Kambodža5Mozambik2
Laos3Sudán1
Malajsie1Sierra Leone
Thajsko2Tanzánie2
Brunej1Zimbabwe1
Indonésie10Uganda2
Myanmar1Zambie3
Vietnam3EUROASIE14
Pákistán2Uzbekistán1
Indie3Tádžikistán2
Sri Lanka1Gruzie1
BLÍZKÝ VÝCHOD2Kazachstán2
Spojené arabské emiráty1Kyrgyzstán1
Omán1Rusko7
AFRIKA25EVROPA7
Alžírsko1Bělorusko1
Egypt1Belgie1
Etiopie3Francie1
Džibuti1Srbsko2
Mauricius1Maďarsko2
Jihoafrická republika1  

Ne všechny zóny či parky jsou plně funkční či podporovány místním prostředím, ale ukazují na velké úsilí Číny zajistit svým domácím firmám výhodné podmínky pro podnikání v zahraničí. 

Zdroj: China Briefing, Ministerstvo obchodu ČLR
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Pekingu

 

Pravidelné novinky e-mailem