Čínský Katalog podporovaných odvětví pro zahraniční investice na rok 2022 signalizuje nové příležitosti

Nové příležitosti se nacházejí v čínském návrhu Katalogu 2022 podporovaných odvětví pro zahraniční investice, který obsahuje 1435 položek.

Ty jsou v souladu s čínskými plány přilákat zahraniční investice do technologicky vyspělé výroby, odvětví služeb orientovaných na výrobu, jakož i do regionálních vyspělých průmyslových odvětví ve středních, západních a severovýchodních regionech. Kromě revitalizace venkova existují příležitosti také v odvětvích souvisejících s ekologií, zdravotnictvím, péčí o seniory, sportem a odborným vzděláváním.

Ilustrační fotografie

Prodloužení katalogu znamená, že více investičních oblastí bude upřednostňovat zahraniční investory. Podle oficiálního výkladu má revize tohoto katalogu pro rok 2022 průběžně přitahovat zahraniční investice ve třech hlavních oblastech:

  • výrobní sektory,
  • odvětví služeb orientovaná na výrobu,
  • regionální vyspělá průmyslová odvětví ve středních, západních a severovýchodních oblastech Číny.

Celostátně katalog přidal nebo rozšířil položky o výrobu komponentů a dílů a zařízení. V odvětví služeb jsou zahraniční společnosti povzbuzovány k investicím do produkčně orientovaných služeb, přičemž položky, jako jsou profesionální design, technické služby a vývoj, jsou nově přidány do národního katalogu.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Regionální katalog přidal nebo rozšířil relevantní položky, které zohledňují specifické výhody centrálních, západních a severovýchodních regionů Číny, jako jsou dostupnost pracovní síly, odlišné zdroje a potřeba investic.

Při bližším pohledu je revize doporučeného katalogu také v souladu s prioritami Číny v dalším zlepšování systému zdravotní péče v zemi, sportovního průmyslu, péče o seniory, revitalizace venkova, odborného vzdělávání a přechodu k zelenému, nízkouhlíkovému a oběhové hospodářství.

Zahraniční podniky by měly vyhledat odbornou podporu (například u zahraničních kanceláří CzechTrade), aby pochopily plný rozsah dostupných příležitostí a potenciálního přístupu k pobídkám, které mohou zefektivnit náklady a nabídnout tržní výhody.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Číně (Šanghaj)
Zdroj: Dezan Shira & Associates

• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí