Čínský Šen-čen se mění na mezinárodní centrum spotřeby

Nový soubor opatření se snaží zvýšit spotřebu Šen-čenu a přeměnit město na regionální nákupní centrum. Opatření zahrnují peněžní pobídky pro domácí a zahraniční značky, aby se ve městě usadily.

Dále pak politiky pro zlepšení spotřebitelského prostředí prostřednictvím rozvoje infrastruktury, optimalizovaného podnikatelského prostředí a lepších práv spotřebitelů.

Ilustrační fotografie | Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

Opatření představují dlouhodobý cíl pro město, aby využilo svou rostoucí životní úroveň a strategickou pozici v bohaté oblasti Greater Bay Area, ale také úzce souznělo s politikami ústřední vlády s cílem zvýšit domácí spotřebu v roce 2022 a dále.

V únoru 2022 vydalo městské ministerstvo obchodu v Šen-čenu (MOFCOM) dokument s názvem Několik opatření pro urychlení výstavby mezinárodního spotřebitelského centra, který nastiňuje 28 politických opatření pro rozvoj spotřebního prostředí v Šen-čenu.

Jak se na českém sklářství podepsala pandemie?

Opatření pokrývají širokou škálu politik, od rozšiřování spotřební infrastruktury, jako jsou obchodní čtvrti, přes posílení ochrany práv spotřebitelů až po rozšiřování bezcelního nakupování. Zahrnují také peněžní pobídky pro společnosti a značky, aby se ve městě zakládaly a expandovaly, stejně jako mechanismy pro vytváření prostředí přívětivějšího pro podnikání.

Opatření přicházejí poté, co ústřední vedení Číny zdůraznilo význam domácí spotřeby a jak spotřebitelé a podniky v zemi čelí protivětru pokračující epidemie covidu-19 a globálního makroekonomického tlaku. Dlouhodobější místní trendy zároveň naznačují, že Šen-čen má perfektní polohu, aby se stal regionální nákupní destinací, pokud dokáže náležitě využít svou stále bohatší spotřebitelskou základnu a přilákat značky a společnosti světové třídy.

Navzdory současné ekonomické situaci jsou důvody pro růst spotřebitelské značky v Šen-čenu stále silné. Město si drží pozitivní ekonomický růst navzdory tlakům pandemie a bude i nadále zaznamenávat pozitivní růst po mnoho dalších let. Pro spotřebitelské značky a společnosti má velký smysl usadit se v Šen-čenu. Kromě peněžních odměn poskytovaných vládou existuje v příštím desetiletí obrovský růstový potenciál, protože mzdy a životní úroveň ve městě neustále rostou.

Opatření navíc signalizují, že vláda je připravena vytvořit stále více přátelské prostředí pro podnikání domácích i zahraničních firem s řadou podpůrných opatření jako je například zjednodušené udělování obchodních licencí, což firmám usnadní expanzi ve městě.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Číně (Šanghaj)
Zdroj: Dezan Shira & Associates

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí