Covid mění globální spotřebu, očekává se zvýšení prodejů Made in Italy a zároveň snížení importu

Dodavatelské řetězce kvůli problémům s dovozem zboží ze zahraničí přehodnocují strukturu svých dodavatelů. Část přechází na politiku near-shoring a on-shoring či se snaží částečně a nebo kompletně převést celý výrobní řetězec na domácí půdu.

Covid-19 přináší revoluci v geografii italských a evropských výrobních řetězců. Zajímavé informace přináší studie vypracovaná poradenskou společností Alvarez & Marsal ve spolupráci s Retail Economics, která zkoumala 30 hlavních distribučních řetězců přítomných v šesti evropských zemích: Itálii, Francii, Německu, Španělsku, Velké Británii a Švýcarsku. Tento report například očekává, že v příštích 12 měsících se prodá výrobků Made in Italy za 3 až 4 mld. eur a mělo by dojít ke snížení dovozu o téměř 3,5 procenta.

Situace, která na jaře nastala (problémy s nákupem a dovozem zboží ze zahraničí,) přiměla dokonce 70 % společností k přehodnocení a reorganizaci výrobních modelů a dodavatelských řetězců, což má za následek také zefektivnění výroby a spotřeby. Firmy byly často nadměrně závislé na jednotlivých dodavatelích často z jedné země (především z Asie). 55 % dotazovaných prodejců již začalo diverzifikovat své dodavatele a v příštích 12 měsících 53 % z nich změní své dodavatelské trasy, zatímco 43 % upřednostní politiku near-shoring, ale také on-shoring, případně chce převést celý výrobní řetězec nebo jeho část zpět do země.

Tyto změny v dodavatelských řetězcích však nejsou způsobené pouze současnou zdravotnickou situací, ale také například brexitem či jinými geopolitickými změnami, které uvádí trh do všeobecné nejistoty. Navíc spotřebitelé vyžadují udržitelný produkt, takže změny jsou na místě. 

Aktuální prioritou pro řetězce je investice do kybernetické bezpečnosti (88 %) a následně digitalizace (77 %), automatizace (63 %) či virtuální inteligence (23 %). Tyto transformace mají vytvořit celkově udržitelnější a etičtější trhy, ale také důležitý obranný mechanismus pro řízení budoucích rizik. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán. 
Zdroj: Il Sole 24 Ore
• Teritorium: Itálie